Det sker

  • "Advanced Course" for kemikalietankskibe, 2. del
    27. november 2017 - varighed: 4 dage
  • Arbejdsmiljø (§16)
    27. november 2017 - varighed: 3 dage
  • Ballast Water Management
    14. december 2017 - varighed: 24 timer