Course Schedules

Marstal Navigationsskole provides a range of special courses for Oil-, Gas- and Chemical Tankers.
Course Schedules are available for download in PDF format below:

Best Regards.
The Course Department

Marstal Navigationsskole
Ellenet 10
5960 Marstal.
Tel. (+45) 62531968
e-mail: kursus@marnav.dk

Comming up

  • Genopfrisking af "Søsikkerhedskursus" STCW Code
    19. juni 2017 - varighed: 24 timer
  • ROC
    19. juni 2017 - varighed: 5 dage