Kystskipperuddannelsen.

Med uddannelsen samt efterfølgende sejladserfaring som styrmand opnås mulighed for at blive fører af mindre erhvervsskibe på op til 500 BT (Bruttoton) i kystnær fart.

Jobbet omfatter f.eks. sejlads som styrmand eller fører i mindre færger, offshore fartøjer, crewingbåde, havnebusser eller passagersejlads med turister på sejlskibe og lignende.

Du har mulighed for at læse videre på vores øvrige navigatøruddannelser straks efter kystskippereksamen, eller efter at du har sejlet i de mindre erhvervsfartøjer et stykke tid, såfremt du lever op til de øvrige adgangskrav for de længere uddannelser. Med kystskippereksamen får du normalt fuldt merit for hele 1. semester af alle vores længere navigatøruddannelser, styrmand, sætteskipper eller skibsfører.

Med kystskippereksamen får man bevis som styrmand af 4. grad og kan sejle som styrmand i skibe op til 500 BT. Efter 1 års tjeneste som styrmand, kan man få sønæringsbevis som kystskipper, der giver ret til at føre skibe på op til 500 BT i kystfart.