Sætteskipperuddannelsen.

Med uddannelsen kan du sejle styrmand på alle størrelser skibe, såvel i Danmark som World Wide. Med yderligere sejlerfaring opnås også mulighed for at sejle som fører på skibe op til 3000 BT (bruttoton). Sætteskipperuddannelsen er en uddannelse, hvor du får de nødvendige kvalifikationer og ledelsesværktøjer til at stå med det øverste ansvar for driften af de mindre handels- og passagerskibe, herunder færger, coastere, uddybningsfartøjer eller offshore fartøjer såsom forsynings- og vagtskibe til boreplatforme til søs.

De fleste af vores sætteskipperuddannede får job i danske skibe, der sejler over hele verden, men uddannelsen kvalificerer også til sejlads i udenlandske skibe.

Du har mulighed for at læse videre på skibsføreruddannelsen straks efter sættekippereksamen, eller efter at du har sejlet som styrmand eller fører i et stykke tid. Med sætteskippereksamen får du fuld merit for de 3 første semestre af skibsføreruddannelsen, således at denne kan gennemføres med kun 2 yderligere semestre.

Med sætteskippereksamen og tilstrækkelig sejltid får man bevis som styrmand af 3. grad og kan sejle som styrmand i alle størrelser skibe (som overstyrmand dog kun op til 3000 BT). Efter 2 års tjeneste som styrmand, kan man få sønæringsbevis som sætteskipper, der giver ret til at føre skibe på op til 3000 BT i fart på alle have.