Skibsføreruddannelsen.

Med uddannelsen samt efterfølgende sejladserfaring som styrmand opnås mulighed for at blive fører af alle størrelser skibe, såvel i Danmark som World Wide. Skibsføreruddannelsen er også en lederuddannelse, hvor du får de nødvendige kvalifikationer og ledelsesredskaber til at stå med det øverste ansvar for skibets drift. Det gælder for såvel sejladsen, som havneoperationer, besætningsledelse, sikkerhedsprocedurer, skibsregnskaber og ladningspapirer samt kommunikation med rederi, kunder og myndigheder.

Arbejdet som skibsfører er udfordrende og varieret idet du med skibsføreruddannelsen for adgang til at sejle som styrmand og senere som fører på alle skibstyper og skibsstørrelser, kystnært såvel som på de store oceaner. Udmønstringsperioder varierer fra dagsjob til 3-4 måneder ombord ad gangen, men med cirka ligeså lange ferier bagefter.

De fleste af vores studerende får job i danske skibe, der sejler over hele verden, men uddannelsen kvalificerer også til sejlads i udenlandske skibe eller som lods. Mange skibsførere arbejder senere også i offshore branchen på boreplatforme eller med andre typer installationer til søs f.eks. opsætning af vindmøller.

Karrieren behøver ikke nødvendigvis at foregå til søs resten af livet, idet mange skibsførere senere får beskæftigelse indenfor ”Det blå Danmark” på rederier, hos myndigheder, på maritime skoler eller i den maritime industri i land (værfter, servicefirmaer, udstyrsfabrikker). Dermed er skibsføreruddannelsen en vigtig livsnerve for hele det maritime Danmark.

Med skibsførereksamen får man bevis som styrmand af 2. grad og kan sejle som styrmand i alle størrelser skibe. Efter 1 års tjeneste som styrmand, kan man få sønæringsbevis som styrmand af 1. grad, der giver ret til at sejle som overstyrmand i alle størrelser skibe. Efter yderligere sejltid kan man opnå sønæringsbevis som skibsfører, der giver ret til at føre alle skibe i alle områder.