19.12.2008
Nyt fra kursusafdelingen

Marstal, den 10. december 2008

SLM/bf

 

Vi har hermed fornøjelsen at fremsende Marstal Navigationsskoles kursusplan for 2009.

De planlagte kurser ligger fast, men vi vil dog forbeholde os ret til ændringer. I løbet af året dukker der sandsynligvis behov op for enten flere kurser af den type, vi allerede har programsat, eller der kommer måske helt nye kurser på repertoiret? Derfor er det vigtigt at holde øje med Marstal Navigationsskoles hjemmeside www.marnav.dk , hvor kursusplanen holdes opdateret.

Nyheder:

INTERTANKO har lanceret et koncept, som kaldes TOTS. Forkortelsen står for Tanker Officer Training Standards og skal ses som et værktøj til at sikre, at tankskibsofficerer som minimum har gennemgået et fastlagt træningsprogram. Meget kort fortalt indeholder TOTS fire elementer, hvor element 1 omfatter en slags uddannelsesbog afhængig af tankskibstype og stillingsfunktion, elementerne 2 og 3 er ”time in rank” samt ”company verification”. De tre første elementer klares om bord og sammen med rederiet.
Det sidste element, - Element 4, er ”Shore based Simulator Verification and Training”. Derfor udbyder Marstal Navigationsskole i 2009 et kursus, vi kalder TOTS 4. Kurset har en varighed på fire dage og foregår i vores Liquid Cargo Handling Simulator (LCHS). Kurset er sammensat, så det rigeligt dækker anbefalingerne i INTERTANKO’s TOTS element 4. Kontakt os venligst for mere information om TOTS element 4.

Mange skibsofficerer bliver i disse år ansat i rederiernes landorganisation. Derfor udbyder Marstal Navigationsskole i 2009 et kursus for navigatører og maskinmestrer, der bliver ansat i landorganisationen i et tankskibsrederi. Vi har kaldt kurset ”Commercial Tanker Operation”, hvor der er lagt vægt på den kommercielle side af tankskibsfarten. Kurset omfatter en gennemgang af begreber og klausuler i tankskibscertepartier – hvilke pligter og rettigheder giver certepartiet. Desuden gennemgås Bill of Lading og LOI. Kurset har en varighed på to dage.

De fleste olieselskaber ser gerne, at navigatørerne med cirka fire - fem års interval får opdatering på kurser i Ship Handling og Bridge Team Management. Derfor fortsætter Marstal Navigationsskole med at udbyde et kursus, vi kalder Ship Handling and Bridge Team Management refresher. Kontakt os endelig for at aftale et kursus, som dækker jeres firmas behov.

Marstal Navigationsskole har gennem et års tid udbudt e-learning kurser i samarbejde med firmaet Green-Jakobsen, København. Baseret på ren online undervisning og -eksamen fortsætter vi med kursus i ”Danish Maritime Legislation” for udenlandske officerer forhyret på danske skibe. Vi forventer i løbet af få måneder at have et e-learning kursus klar, som opfylder de nye STCW krav til Ship Security Officer. Ligeledes om ganske kort tid er et e-leaning Vetting kursus klar. Vetting kurset er udviklet sammen Med Green-Jakobsen og fem større danske rederier. Det bliver spændende, så kontakt os endelig for at få flere oplysninger om Vetting kursus på e-learning.

Marstal Navigationsskole er åben for ændringer i kursusplanen, herunder oprettelse af nye kurser. Vi afholder gerne kurser hos ”kunden”, enten her i landet, på et skib eller i udlandet. Alle vore kurser kan afholdes på engelsk.

Vi håber, De kan få udbytte af vore kurser, og står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

 

 

Sven Leerskov Mathiesen

Kursusleder

Tilbage