Bevisudstedelse

Ansøgning om udstedelse af nyt eksamens- og eller kursusbevis, hvor det oprindelige bevis er ødelagt eller bortkommet, kan ske ved henvendelse til Marstal Navigationsskole 62 53 10 75 eller ved udfyldelse i nedenstående skema.
Det har hidtil været gratis at få udstedt nye beviser. Men i slutningen af 2012 besluttede folketinget, at der skal indføres brugerbetaling for udstedelse og fornyelse. Prisen for nyt eksamens- eller kursusbevis er pr. 1. juni 2014 kr. 350,- pr. bevis.

Søfartsstyrelsen udsteder beviser og certifikater inden for følgende områder:

  • Søfartsbøger
  • Sønæringsbeviser
  • Kvalifikationsbeviser
  • Anerkendelsesbeviser
  • Besætningsfastsættelser
  • Dispensation til besætningsfastsættelser

Ovenstående ansøges via Søfartsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal udfyldes online og indsendes digitalt med NemId.

For beviser udstedt af Marstal Navigationsskole skal følgende oplyses:

  • Fulde Navn og cpr. nr.
  • Adresse og Telefonnummer
  • Email adresse
  • Hvilket eksamens-/kursusbevis drejer det sig om?
  • Hvornår blev det oprindelige eksamens-/kursusbevis udstedt?

Det sker

 • Skolestart nye studerende kl. 11.00 i kantinen
  4. august 2017 - varighed: 24 timer
 • Alle starter kl. 09.00 i kantinen, UV fra 09.30 iht. skema
  7. august 2017 - varighed: 24 timer
 • Styrm 2, sætte 2 GOC hold 2
  8. august 2017 - varighed: 2 uger