Loading…

Kunne du tænke dig at blive skibsfører og stå på broen?
Start på Marstal Navigationsskole

Læs mens du sejler - bliv sætteskipper
på Marstal Navigationsskole

Grunduddannelse i navigation - før skibe op til 500 BT
bliv kystskipper på Marstal Navigationsskole

Kom med ombord på HF-Søfart
på Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole tilbyder
en lang række Maritime kurser

Flot bevilling til Marstal Navigationsskole skaber stor glæde.

Marstal Navigationsskoles ledelse, medarbejdere, navigatørstuderende, HF Søfartselever og kommende kursister, glæder sig over den fantastiske nyhed om, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 3,5 millioner kroner som finansiel støtte til undervisningsfartøjer og faciliteter.

Marstal Navigationsskole har ønsket at opgradere undervisningsmateriale i form af to øvelsesjoller, redningsbåd og FRB (Fast Rescue Boat).

Det sejlende materiel er nu fuldt finansieret og vi skal snarest i gang med anskaffelsen af materiellet.

Derudover indbefatter projektet en bådhal til opbevaring, vedligehold samt omklædningsfaciliteter.

Det samlede budget på projektet er 5,5 millioner kr., som nu er rykket så meget nærmere målet med den store pengegave fra A. P. Møller Fonden.

Marstal Navigationsskole har i mere end 150 år uddannet søfolk til den danske handelsflåde, og altid sat kendskab til sikkerhed meget højt, hvorfor det er utrolig vigtigt at have tidssvarende undervisningsmaterialer i højeste kvalitet. Det kræver løbende vedligehold og til tider opgradering, hvilket er muligt nu.

Det er derfor med umådelig stor glæde og taknemmelighed, at Marstal Navigationsskole modtager fondsmidlerne fra A. P Møller Fonden, så kompetencerne i Det Blå Danmark styrkes og de stærke maritime traditioner i Danmark bevares.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt