Ansøgningsvejledning

Når der ansøges om optagelse på de nautiske uddannelser er det den enkelte ansøger der selv er ansvarlig for at optagelseskravene er opfyldt ved uddannelsens start.

Til kystskipper-, styrmands- og sætteskipperuddannelserne kræves følgende:

Det betyder at sejltidskravet er opfyldt (kopi af søfartsbog eller fartstidserklæring), at der ved uddannelsens påbegyndelse er en gyldig sundhedsattest for søfarende (blå bog), et underskrevet vagtholdsbevis samt et bevis for gennemført grunduddannelse (befaren, ubefarne, afslutningskursus mv.), og såfremt haves dokumentation for gennemførte kurser i f.eks. brandbekæmpelse (røgdykker), radiouddannelse (GMDSS) mv.

Kopi af ovennævnte medsendes den udfyldte ansøgning om optagelse og skal medbringes i original ved uddannelsens påbegyndelse.

Er du i tvivl om noget i forbindelse med de formelle krav ofr optagelsen kan du evt. bruge Uddannelsesministeriets hjemmeside (www.ufm.dk) og under maritime uddannelser finde den til enhver tid gældende bekendtgørelse for den ansøgte uddannelse. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for hjælp.

Til skibsføreruddannelsen kræves følgende:

Eksamensbevis for bestået sætteskipper- juniorofficers- eller gl. styrmandseksamen samt et gyldigt sønæringsbevis udstedt på baggrund af de førnævnte afsluttede uddannelser, at der ved uddannelsens påbegyndelse er en gyldig sundhedsattest for søfarende (blå bog),

Kopi af ovennævnte medsendes den udfyldte ansøgning om optagelse og skal medbringes i original ved uddannelsens påbegyndelse.

Er du i tvivl om noget i forbindelse med de formelle krav ofr optagelsen kan du evt. bruge Uddannelsesministeriets hjemmeside (www.ufm.dk) og under maritime uddannelser finde den til enhver tid gældende bekendtgørelse for den ansøgte uddannelse. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for hjælp.

Det sker

  • SKF 1 + 2 - Campdag
    24. april 2019 - varighed: 24 timer
  • UV-fri bededag
    17. maj 2019 - varighed: 24 timer
  • Kyst - eksamen skibsteknik 17301
    20. maj 2019 - varighed: 24 timer