Aspirantkontor

Flere unge til det blå Danmark

Marstal Navigationsskole er pt. ved at løbe et aspirantstyringskontor i gang, i daglig tale ”Aspirantkontoret”. Ideen er først og fremmest at få flere unge mennesker ud og virke i det blå Danmark, og det vi skal assistere med, er at finde egnede kandidater til rederierne og samtidige hjælpe rederier og aspiranter med forskellige praktiske ting.

Praktisk assitance

Det kunne være at afholde udmønstringsmøde med de unge mennesker, der er på vej ud i deres første hyre til søs, hvor vi kunne klæde dem på med masser af praktisk råd og dåd. Vi kan også tilbyde at gennemgå uddannelsesbogen med dem efter hver udmønstring, og guide dem igennem, hvad vi synes de skulle fokusere på ved næste udmønstring. Hvis rederiet ønsker, at vi skal tage en snak med dem om rederispecifikke ting, f.eks. ISM, ISPS, rederipolitik indenfor forskellige områder eller lignende er det også en mulighed. Så det er op til det enkelte rederi, i hvor stort omfang vi skal involveres. Men hvis blokeringen for at tage en aspirant ombord ligger i, at man ikke rigtig har ressourcer til også at styre et sådant forløb, vil Marnav gerne tilbyde den skitserede assistance hertil.

Rederierne er med

Vi har pt. et par rederier, der har sagt ja til at tage en aspirant, og næste skridt er at tage en snak med udvalgte kandidater her på stedet, hvorefter de egnedes CV. og ansøgning fremsendes til rederiet, som så selv udvælger den, de vil antage. I takt med at kendskabet til vores lille projekt er blevet udbredt, har flere og flere hyresøgende unge rettet henvendelse i håbet om vi kan finde noget til dem. Det gælder både søfartsskole elever fra andre skoler og skoleskibe samt egne HF-søfarts elever. Men alfa og omega for at dette skal lykkes er selvfølgelig også, at et antal rederier vil benytte sig af dette tiltag.

Kontakt os hvis du vil være Aspirant

Så hvis nogle unge efter grunduddannelsen står og ønsker sig en aspirant hyre, er I velkommen til at fremsende en henvendelse til Aspirantkontoret ved Nis Kørner (aspirantkontor@marnav.dk).  Vi kan selvfølgelig ikke garantere noget her og nu, alting tager tid at løbe i gang. Men vi har da en sikker formening om, at det nok skal blive en succes og at vi på et tidspunkt kan få et vist volumen og få sendt en hel masse håbefulde unge mennesker afsted.

Det sker

  • SKF 1 - eksamen navigation17107/17103
    21. maj 2019 - varighed: 24 timer
  • Kyst - mundtlig eks. vagttjeneste 17201
    21. maj 2019 - varighed: 24 timer
  • SKF 3 - eksamen sikkerhedsledelse 17404
    22. maj 2019 - varighed: 24 timer