Vi forventer opstart af uddannelsen februar 2020. Vi mangler stadig endelig godkendelse fra søfartsstyrelsen til at kunne starte.

Yderligere spørgsmål til uddannelsen kan rettes til Færgesekretariatet på telefon
+45 63 52 40 03.