E-learning

De fleste virksomheder anerkender, at ny og opdateret viden er nødvendig for at holde virksomheden konkurrencedygtig. En metode til at dække dette behov er e-learning, der kan supplere og i nogen tilfælde erstatte traditionelle kurser.

Den åbenlyse fordel er fleksibilitet nemlig, at kursisten kan gennemføre kurset når og hvor det passer ind i tjenesten.

E-learning er langt mere end tekstdokumenter på skærm. E-learning kurser fra Marstal Navigationsskole benytter den moderne IT tekniks muligheder til at skabe interaktion med den lærende. Grafik, animationer, videoklip , og interaktive deltest og sluttest fører den studerende sikkert gennem materialet med udgangspunkt i vores underviseres store viden og erfaring .

De ubegrænsede repetitionsmuligheder tillader at den studerende kan nå den dybde i kundskaberne, der er nødvendige. Hertil kommer at virksomheden kan få adgang til test resultater og kan sætte det niveau for indlæringen der ønskes.

Vi tilbyder disse kurser som e-learning:

  •  Dansk søret for udenlandske seniorofficerer
  • Dansk søret for udenlandske masters
  • Tank Rensning
  • Vetting
  • Short Range Certificate (VHF kursus for lystsejlere)

Kontakt os for en uforpligtigende snak om de løsninger vi kan tilbyde jer.

Kursustilmelding

Det sker

  • Transport af farligt gods i tørlastskibe og i færger
    25. november 2019 - varighed: 3 dage