Dansk Søret for Udenlandske Skibsførere

Som Distance Learning

Marstal Navigationsskole udbyder denne overbygning for udenlandske Masters som Distance Learning. Der er ikke tale om eksamenskrav men om et tillægskursus til DML-kurset af 3-4 timers varighed. Dette kræver teknisk set at undervisningen foregår via internettet og at de studerende er samlet et vilkårligt sted i verden, mens vores underviser sidder i Marstal. Dette kræver et lokale og nogle få remedier på de studerendes side, men ikke noget der plejer at skabe de store problemer på et normalt rederi- eller agentkontor. For at kunne modtage certifikat i forbindelse med dette kursus, skal man have godkendt merit, dvs. kunne dokumentere at kursisten opfylder følgende krav:
– COC som Master
– Gennemført DML-kursus
– Gennemført §16-kursus

Vi kan pt. desværre ikke tilbyde Paragraf 16 kurser som e-learning, da det indtil videre ikke bliver tilladt af søfartsstyrelsen.

Kursusintroduktion

Dette kursus henvender sig til udenlandske skibsførere, som skal gøre tjeneste i danske skibe. Kurset er et krav for tjenesten.
Kursisten vil efter kurset være i stand til at forestå afholdelse af valg til kommunalbestyrelse, regionsråd, folketing og EU-parlamentet samt til at forestå afholdelse af folkeafstemning om bord. Videre vil kursisten være i stand til at lede sikkerhedsorganisationen om bord som formand for sikkerhedsudvalget – Arbejdsmiljø (§ 16 kursus). Kursisten vil have forståelse for anvendelse af Lov om arbejdsskadeforsikring og kunne foretage indberetninger til danske myndigheder i forbindelse med uheld med personskade. Endelig vil kursisten være bekendt med maritim sikkerhed (ISPS-koden).

Kursusindhold

 1. Skibsførerens administrative forpligtigelser
 2. Lov om arbejdsskadeforsikring
 3. Indberetninger til myndighederne ved alvorlige uheld
 4. Afholdelse af valg om bord
 5. Maritim sikkerhed (ISPS-koden)

Kurset består af teorilektioner og øvelser/tests.

Kursustilmelding

Det sker

 • HEAVY LIFT - UDSOLGT afholdes i Esbjerg
  21. oktober 2019 - varighed: 2 dage
 • Batteri-eldrift i skibe Basic
  22. oktober 2019 - varighed: 2 dage
 • Batteri-eldrift i skibe Advanced
  24. oktober 2019 - varighed: 2 dage
 • Genopfriskning af ”Søsikkerhedskursus”,
  31. oktober 2019 - varighed: 24 timer
 • ”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe
  4. november 2019 - varighed: 2 uger