Tank Cleaning E-learning Course

Kursusintroduktion

Dette kursus will tage dig igennem all de generelle procedurer in forbindelse med rensning af tanke ombord på Olie- og Kemikalietankere.

Kursusindhold

Dette Tank Rensning E-Learning Kursus indeholder:

  • Sikkerhedskrav
  • Planlægning og procedurer
  • Potentielle farer og risici
  • Miljømæssig og Økonomisk påvirkning
  • Test og Certifikatudskrivning

Kompetencer

Efter at have gennemført dette kursus, vil kursisten have erhvervet kompetencer til at:

  • Beskrive Sikkerhed behovene i forbindelse med Tankrensninger
  • Identificere almindelige sikkerheds- og faremomenter i forbindelse tankrensning
  • Beskrive de sikkerhedsforanstaltninger der kræves for at undgå/forebygge særligt farlige situationer
  • Beskrive “Best practices” og udarbejde vejledninger til tankrensning

Et antal Quiz’er vil dukke op undervejs i kurset. Ligeledes udgør Billeder, illustrationer og animationer en stor del af kurset, ligesom at der indgår en række videoklip i læringsmaterialet.

Certifikat ved afslutning

For at opnå et certifikat kræves, at man på tilfredsstillende vis gennemfører en afsluttende test i slutningen af kurset.

Introduktionsvideo

En introduktionsvideo (kræver Flash) kan ses på vores E-learning Server.