Arbejdsmiljø-kursus §16

Datoer: Se kursuskalenderen
Deltagerantal: maksimum 15 deltagere
Kursusvarighed:
3 dage
Kursuspris:
Se den aktuelle kursusplan.
Lokation: Marstal Navigationsskole eller efter kundes ønske

Kursusintroduktion

Forudsætninger: I henhold til “Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe” i bekendtgørelsen § 3 er der visse krav, som skal være opfyldt.
Kurset opfylder Søfartsstyrelsen Meddelelser A kapitel A XI A vedrørende uddannelse af sikkerhedsgruppe.

Kursusindhold

  1. Meddelelser A
  2. Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
  3. Skibets sikkerhedsorganisation
  4. Arbejdsmiljøpåvirkninger
  5. Psykisk arbejdsmiljø
  6. APV
  7. APB

Kurset består af forelæsninger, støttet af opgaveløsning og praktiske øvelser.

Kursustilmelding

Det sker

  • Transport af farligt gods i tørlastskibe og i færger
    25. november 2019 - varighed: 3 dage