Batteri-eldrift i skibe – Advanced

Uddannelsens overordnede formål

At opnå viden om batteriteknologi, driftsfilosofi og sejladsplanlægning samt færdigheder og kompetencer i batteridrift i skibe med fokus på sikkerhed, driftsoptimering og vedligehold, herunder også hybride løsninger.

Uddannelsen (Advanced) omfatter viden, færdigheder og kompetencer i drift og sikkerhed i batteri-eldrevne skibe for vagthavende og ledende officerer og personel med vedligeholdelsesansvar:

Viden

 • Kendskab til litium-ion-celle-typer og deres forskellige karakteristika.
 • Forståelse for litium-ion-batteriets opladnings- og afladningscyklus, herunder C-ratens og DOD’s betydning for levetid og risiko for termisk event.
 • Indgående forståelse for BMS og PMS/EMS og systemernes rolle i forbindelse med batteridrift og hybrid drift.
 • Kendskab til batteribalancering og vedligehold af batteribanker i skibe.

Færdigheder

 • Kan vurdere alarmer og handlemuligheder for at undgå termisk event ved fejltilstande i batterisystem.
 • Kan instruere i og anvende SMS-procedurer og APV-forskrifter i forbindelse med den daglig operation og ladning af batterisystemer.
 • Kan lede brandbekæmpelse og inddæmning af thermal runway ved brug af relevant SMS.

Kompetencer

 • Kan forestå den daglige sejladsplanlægning i batteriskibe og hybride skibe, herunder sikre at krav til SOC, SOH, nødbalance og safe return to port overholdes.
 • Kan varetage en sikker drift af batteribanker og ladesystemer i den daglige skibsdrift i samarbejde med skibets besætning og leverandører i land.

Curriculum for uddannelse i batteri-eldrift i skibe.

Uddannelsen er opdelt i to kurser: Batteri-eldrift i skibe Basic og Batteri-eldrift i skibe Advanced, hver af to dages varighed. Basic-kurset er en forudsætning for deltagelse i Advanced-kurset.

Uddannelsen følger de anbefalinger, der er givet til EU i Transport Research Arena Paper i april 2018:

Contribution ID: 10387
Type: Full Paper – TP: 12. Socio-Economics, Innovation and Policy
Title: Speeding up the Transition to Partly (Hybrid) or Fully Electric Waterborne Transportation through Education and Skills Upgrading
Author(s): Larsen, Cecilie; Hagbarth Mikkelsen, Henrik; Heinemann, Trine; Aifadopoulou, Georgia

Kursusprogrammer og afvikling

De to kurser kan afholdes samlet eller adskilt i tid. Den samlede belastning udgør 1-2 ECTS-point inklusive deltagernes arbejdsindsats med øvelser og opgaver. Det kan overvejes om Advanced-kurset skal udvides med en hel dag alene omkring hybride batteriløsninger og koncepter baseret på DNV-GL’s definitioner.

En del af kursus foregår om bord og i land på henholdsvis Ellen der er rent elektrisk og senere ÆrøXpressen, der er en hybrid batteriløsning med ren elektrisk drift under havneanløb.

Simulationsværktøjer indgår også i kurserne for at gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret.

I Full Mission Simulator trænes alarmforståelse, sejladsplanlægning og manøvrering med elektriske fremdrivningstog og batteripakker, der adskiller sig fra konventionelle ved at have en stor energireserve klar med kort reaktionstid.

I vækstforumprojektet ACOVEM udvikles i øjeblikket et dataopsamlingsværktøj, Green Graph, der på kurserne bruges til datalogging og analyse. Værktøjet kan tilpasses mange forskellige skibstyper og udvider dermed simulatorens funktionalitet.

Batteribanker i skibe er et dyrt anlægsaktiv, der stiller betingelser til besætningens kompetencer og forståelse af sejladsplanlægning og vedligehold, hvis anlægget skal holde i mange år. SOC, SOH, DOD, BMS, PMS, C-rate, batteribalancering og termisk styring er nye begreber, som besætning og rederiorganisation skal kunne håndtere.

Stor batteribank opdelt i strenge, med reservekapacitet, væskekøling og redundante slukningssystemer (skum og Hi-Fog vandtåge).

Kursustilmelding

Det sker

 • Transport af farligt gods i tørlastskibe og i færger
  25. november 2019 - varighed: 3 dage