Batteri-eldrift i skibe – Basic

Uddannelsens overordnede formål

At give deltagerne viden om batteriteknologi og driftsfilosofi samt opnå basale færdigheder og kompetencer i batteridrift i skibe med fokus på sikkerhed, driftsoptimering og formidling til besætning og passagerer.

Uddannelsen (Basic) omfatter grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer i drift og sikkerhed i batteri-eldrevne skibe:

Viden

 • Kendskab til litium-ion-cellens opbygning og egenskaber, herunder op- og afladning (C-rate).
 • Forståelse for litium-ion-batteriets begrænsning, risiko for brand og thermal runaway samt kendskab til indbyggede sikkerhedsbarrierer.
 • Kendskab til faktorer, der påvirker litium-ion-batteriets levetid, herunder cycle depth (DoD).
 • Forståelse for BMS og PMS/EMS og systemernes rolle i forbindelse med batteridrift.Færdigheder
 • Kan bestemme batterisystemets energi-indhold via SOC og SOH til brug for planlægning og monitorering.
 • Kan omgås batterisystemer på en sikker måde i forhold til APV i forhold til stød, afledning, ventilation samt førstehjælp ved uheld/lækage.Kan deltage i
 • brandbekæmpelse og inddæmning af thermal runway ved brug af relevant SMS.

Kompetencer

 • Kan identificere driftssitiuationer, der er skadelige for batterisystemet, og situationer der kan lede til thermal runaway.
 • Kan vurdere overordnede handlemuligheder i tilfælde af nødsituation, herunder brand i eller omkring batterisystem.
 • Kan formidle basal viden om batterisystemets rækkevidde og reserver i normaltilstanden.

Curriculum for uddannelse i batteri-eldrift i skibe.

Uddannelsen er opdelt i to kurser: Batteri-eldrift i skibe Basic og Batteri-eldrift i skibe Advanced, hver af to dages varighed. Basic-kurset er en forudsætning for deltagelse i Advanced-kurset.

Uddannelsen følger de anbefalinger, der er givet til EU i Transport Research Arena Paper i april 2018:

Contribution ID: 10387
Type: Full Paper – TP: 12. Socio-Economics, Innovation and Policy
Title: Speeding up the Transition to Partly (Hybrid) or Fully Electric Waterborne Transportation through Education and Skills Upgrading
Author(s): Larsen, Cecilie; Hagbarth Mikkelsen, Henrik; Heinemann, Trine; Aifadopoulou, Georgia

Kursusprogrammer og afvikling

De to kurser kan afholdes samlet eller adskilt i tid. Den samlede belastning udgør 1-2 ECTS-point inklusive deltagernes arbejdsindsats med øvelser og opgaver. Det kan overvejes om Advanced-kurset skal udvides med en hel dag alene omkring hybride batteriløsninger og koncepter baseret på DNV-GL’s definitioner.

En del af kursus foregår om bord og i land på henholdsvis Ellen der er rent elektrisk og senere ÆrøXpressen, der er en hybrid batteriløsning med ren elektrisk drift under havneanløb.

Simulationsværktøjer indgår også i kurserne for at gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret.

I Full Mission Simulator trænes alarmforståelse, sejladsplanlægning og manøvrering med elektriske fremdrivningstog og batteripakker, der adskiller sig fra konventionelle ved at have en stor energireserve klar med kort reaktionstid.

I vækstforumprojektet ACOVEM udvikles i øjeblikket et dataopsamlingsværktøj, Green Graph, der på kurserne bruges til datalogging og analyse. Værktøjet kan tilpasses mange forskellige skibstyper og udvider dermed simulatorens funktionalitet.

Batteribanker i skibe er et dyrt anlægsaktiv, der stiller betingelser til besætningens kompetencer og forståelse af sejladsplanlægning og vedligehold, hvis anlægget skal holde i mange år. SOC, SOH, DOD, BMS, PMS, C-rate, batteribalancering og termisk styring er nye begreber, som besætning og rederiorganisation skal kunne håndtere.

Stor batteribank opdelt i strenge, med reservekapacitet, væskekøling og redundante slukningssystemer (skum og Hi-Fog vandtåge).

Kursustilmelding

Det sker

 • Transport af farligt gods i tørlastskibe og i færger
  25. november 2019 - varighed: 3 dage