Dansk søret for udenlandske seniorofficerer

Datoer: Se kursuskalenderen
Deltagerantal: Minimum 4, maksimum 10 deltagere.
Kursusvarighed:
2 dage
Kursuspris:
Se den aktuelle kursusplan.
Lokation: Marstal Navigationsskole

Kursusintroduktion

Dette kursus henvender sig til udenlandske seniorofficerer, som vil ansøge om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe i henhold til Bekendtgørelse nr. 1153 af 4. oktober 2007 §4 stk. 1. 4.
Kursisten vil efter kurset være orienteret om formålene med relevant dansk maritim lovgivning i engelsk oversættelse. Videre vil kursisten have kendskab til anvendelse af lovgivningen og kunne udlede svar og løsninger på almindeligt forekommende problemstillinger. Endelig vil kursisten være bekendt med seniorofficerens ansvar og straffebestemmelserne i lovgivningen.

E-Learning

Kurset tilbydes også som E-learning.

Kursusindhold

  1. Act on seafarers’ conditions of employment etc.
  2. Danish Merchant Shipping Act
  3. Act on Safety at Sea
  4. Executive Order on Instruction of Seafarers when Signing on a Ship
  5. Technical Regulation on Occupational Health in Ships
  6. Act on the manning of Ships
  7. Act on Equal Treatment of Men and Women as regards Access to Employment and Maternity Leave, etc.

Kurset består af teorilektioner, understøttet af cases

Kursustilmelding

Det sker

  • Transport af farligt gods i tørlastskibe og i færger
    25. november 2019 - varighed: 3 dage