Dansk søret for udenlandske masters samt arbejdsmiljø (§ 16 )

Datoer: Kontakt kursusafdelingen
Deltagerantal: Minimum 4, maksimum 15 deltagere.
Kursusvarighed: 5 dage
Kursuspris: Se den aktuelle kursusplan.
Lokation:Marstal Navigationsskole

Kursusintroduktion

Dette kursus henvender sig til udenlandske skibsførere, som skal gøre tjeneste i danske skibe. Kurset er et krav for tjenesten.
Kursisten vil efter kurset være i stand til at forestå afholdelse af valg til kommunalbestyrelse, regionsråd, folketing og EU-parlamentet samt til at forestå afholdelse af folkeafstemning om bord. Videre vil kursisten være i stand til at lede sikkerhedsorganisationen om bord som formand for sikkerhedsudvalget – arbejdsmiljø (§ 16 kursus). Kursisten vil have forståelse for anvendelse af Lov om arbejdsskadeforsikring og kunne foretage indberetninger til danske myndigheder i forbindelse med uheld med personskade. Endelig vil kursisten være bekendt med maritim sikkerhed (ISPS-koden).

Distance Learning

Kurset uden §16 delen tilbydes også som Distance Learning (E-Learning).

Kursusindhold

 1. Arbejdsmiljø (§ 16 kursus.)
 2. Skibsførerens administrative forpligtigelser
 3. Lov om arbejdsskadeforsikring
 4. Indberetninger til myndighederne ved alvorlige uheld
 5. Afholdelse af valg om bord
 6. Maritim sikkerhed (ISPS-koden)

Kurset består af teorilektioner og gruppearbejder.

Kursustilmelding

Det sker

 • HEAVY LIFT - UDSOLGT afholdes i Esbjerg
  21. oktober 2019 - varighed: 2 dage
 • Batteri-eldrift i skibe Basic
  22. oktober 2019 - varighed: 2 dage
 • Batteri-eldrift i skibe Advanced
  24. oktober 2019 - varighed: 2 dage
 • Genopfriskning af ”Søsikkerhedskursus”,
  31. oktober 2019 - varighed: 24 timer
 • ”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe
  4. november 2019 - varighed: 2 uger