Follow-up kursus for ledende officerer i kemikalietankskibe

Datoer: Se kursuskalenderen
Deltagerforudsætning: ”Advanced Course” for Kemikalietankskibe, Del 2
Deltagerantal: Maksimum 20 deltagere
Kursusvarighed: 2 dage
Kursuspris: Se den aktuelle kursusplan.
Lokalitet: Marstal Navigationsskole

Kursusintroduktion:

Follow-up kurset for ledende officerer i kemikalietankskibe, opdatere kursisten med forventede nye tiltag i industrien samt IMO. Derudover genopfrisker kursisten sin viden om IBC-koden, MARPOL, MEPC.2/Circ. og meget mere.

Dette kursus henvender sig til kaptajner, maskinchefer, overstyrmænd, 1. mestre samt officerer med direkte ansvar for lastning, losning, håndtering af lasten, tankrensning samt øvrige lastrelaterede operationer. Derudover henvender dette kursus sig desuden til superintendents og operatører af alle kemikalietankskibe.

Kursusindhold:

 1. Gennemgang af IMO’s regler for kemikalietankskibe, IBC koden
 2. Lastsegregering, US Coast Guard Compatibility chart – 46CFR150
 3. Transport af fødevarer, herunder FOSFA og EU lovgivning
 4. Elementær kemi; herunder organisk kemi, syrer og baser
 5. Gennemgang af regler for transport af Bio-Fuels samt Bio-Fuel Blends, MEPS.1/Circ.761/rev.1
 6. Lasttank materiale; herunder coating og problemstillinger hermed
 7. Tankrensning; herunder krav til renhed og ”wall wash” test
 8. MARPOL Annex II
 9. Introduktion til P&A Manual
 10. Gennemgang af trepartsaftale, MEPC.2/Circ.

Kurset består af teorilektioner, understøttet af opgaveløsning.

Kursustilmelding

Det sker

 • Transport af farligt gods i tørlastskibe og i færger
  25. november 2019 - varighed: 3 dage