Kursus i særlige sikringsopgaver

Datoer: Se kursuskalenderen
Deltagerantal: Minimum 5, maksimum 20 deltagere.
Kursusvarighed:
1 dage
Kursuspris:
Se den aktuelle kursusplan.
Lokation: Marstal Navigationsskole

Kursusintroduktion

Kurset henvender sig til søfarende, som er udpeget til at varetage sikringsrelaterede opgaver i forbindelse med skibets sikringsplan. Kurset opfylder kravene i Bekendtgørelse nr. 1279 af 07/11/2013 og STCW VI/6-4.

Ved bestået kursus opfyldes tillige kravene til kursus i generelt sikringsberedskab.

Kursusindhold

 1. Sikringsbegreber
 2. International maritim sikringspolitik og aktørers beføjelser
 3. ISPS koden
 4. Sikringsplaner og procedurer
 5. Pirateri og væbnet røveri
 6. Forhold under tilfangetagelse og reaktioner som følge heraf
 7. Sikkerhedsvurderingsdokumentation samt sikringserklæring
 8. Sikringsrisici
 9. Styring af folkemængder
 10. Adgangskontrol
 11. Sikringsudstyr

Kurset består af teorilektioner og gruppearbejde. Kurset afsluttes med en prøve.

Det sker

 • ”Advanced Course” for gastankskibe
  25. marts 2019 - varighed: 4 dage
 • Ship Security Officer (SSO)
  2. april 2019 - varighed: 2 dage
 • ECDIS
  2. april 2019 - varighed: 4 dage
 • Genopfriskning af ”Søsikkerhedskursus”
  9. april 2019 - varighed: 24 timer
 • ”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe
  29. april 2019 - varighed: 2 uger