Transport af Farligt Gods i tørlastskibe og færger

Datoer: Se kursuskalenderen
Deltagerantal: minimum 5, Maksimum 20 deltagere
Kursusvarighed: 2½ dage for tørlastskibe og 3 dage for færger
Kursuspris: Se den aktuelle kursusplan.
Lokalitet: Marstal Navigationsskole

Kursusintroduktion:

Dette kursus henvender sig til alle personer som står for lastning, losning, håndtering af farligt gods i emballeret form samt farligt gods i fast form i bulk, kurset henvender sig ligeledes til tørlastoperatører, som har med farlig gods at gøre. Kurset opfylder anbefalingerne i STCW Section B-V/G, Section B-V/c og IMDG kodens kapitel 1.3. Ligeledes opfylder kurset kravene i 49 CFR Subchapter C.

’Færgekurset’ er fælles med ’Farligt Gods i tørlastskibe’ men forlænges med gennemgang af relevant stof fra RID/ADR samt Østersøaftalen. Kurset opfylder Østersøaftalens § 9.4

Kursusindhold:

 1. Gennemgang af særlige bestemmelser for danske skibe
 2. Uddannelseskrav for personer med ansvar for transport af farligt gods, samt uddannelseskrav fra IMO og USCG.
 3. Kemiske og fysiske konstanter for farligt gods
 4. Gennemgang af IMDG koden og de forskellige klasser
 5. Regler for mærkning af godset. IMDG kodens kapitel 5.2 og 5.3
 6. Forskellige dokumenter i forbindelse med farligt gods
 7. Gennemgang af IMSBC koden for transport af ’Solid Bulk’
 8. Gennemgang af IMDG kodens supplementsbind herunder MFAG, EmS og Safe use of Pesticides
 9. Placering og separation af farligt gods herunder gods ’ In limited Quantities’
 10. I forlængelse af ’tørlastdelen’ gennemgåes for ’færgedelen’ ADR/RID koden samt Østersøaftalen
 11. 11. Placering og separation i henhold til Østersøaftalen

Kurset består af teorilektioner, understøttet af opslagsøvelser i IMDG koden samt separations øvelser efter IMDG koden og Østersøaftalen.

Kursustilmelding

Det sker

 • Transport af farligt gods i tørlastskibe og i færger
  25. november 2019 - varighed: 3 dage