Transport af farligt gods i færger for skibsassistenter

Datoer: Se kursuskalenderen
Deltagerantal: Minimum 5 og maksimum 20 deltagere
Kursusvarighed: 2 dage
Kursuspris: Se den aktuelle kursusplan.
Lokalitet: Marstal Navigationsskole

Kursusintroduktion:

Dette kursus henvender sig til alle skibsassistenter og rederifolk, som står for lastning, losning og håndtering af farligt gods i pakket form om bord på Ro-Ro/PAX færger, som sejler efter Østersøaftalen. Kurset opfylder Østersøaftalens § 9.4.

Kursusindhold:

 1. Gennemgang af særlige bestemmelser for danske skibe
 2. Kemiske og fysiske konstanter for farligt gods
 3. Gennemgang af IMDG kodens forskellige klasser
 4. Regler for mærkning af godset. IMDG kodens kapitel 5.2 og 5.3
 5. Regler for mærkning i henhold til ADR/RID
 6. Gennemgang af IMDG kodens supplementsbind herunder MFAG, EmS.
 7. Placering og separation af farligt gods, herunder gods ”In limited Quantities”/”BegrænsedeMængder”
 8. Gennemgang af ADR/RID samt Østersøaftalen
 9. Placering og separation i henhold til Østersøaftalen

Kurset består af teorilektioner, understøttet af opslagsøvelser i IMDG koden samt separations øvelser efter IMDG koden og Østersøaftalen.

Det sker

 • ”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe
  29. april 2019 - varighed: 2 uger
 • GMDSS (GOC)
  29. april 2019 - varighed: 2 uger
 • GMDSS (GOC) fornyelse/genopfriskning
  6. maj 2019 - varighed: 5 dage
 • Ice navigation
  6. maj 2019 - varighed: 4 dage
 • Bridge Resource Management
  13. maj 2019 - varighed: 3 dage