“Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe

Datoer: Se kursuskalenderen.
Deltagerantal: Maksimum 16 deltagere.
Kursusvarighed: 2 x 5 dage adskilt af en weekend
Kursuspris: se den aktuelle kursusplan
Lokalitet: Marstal Navigationsskole.

Kursusintroduktion.

Dette kursus henvender sig til kaptajner, overstyrmænd, 1. mestre samt officerer med direkte ansvar for lastning, losning, håndtering af lasten, samt øvrige lastrelaterede operationer på olie og kemikalietankskibe.

Kurset henvender sig også til superintendents og operatører af olie og kemikalie tank skibe.

Kurset er en kombineret kursus således at olie og kemikaliedelen i STCW tages samtidig. Der er dog mulighed for udelukkende at tage oliedelen. Kursets varighed er således 1×5 +1×2 dage med weekend imellem.

Træning med brug af Liquid Cargo Handling Simulator er en del af kurset

Advanced course for Oil and Chemical tanker opfylder STCW konventionen Regulation A-V/1-1 paragraph 2 og Regulation A-V/1-1 paragraph 3.

Kursusindhold:

 1. Introduktion til gældende lovgivning samt relevante publikationer SOLAS, ISGOTT mm.
 2. Kemiske og fysiske egenskaber for oli og kemikalie produkter.
 3. Elementær olie og kemikalie kemi.
 4. Antændelseskilder og håndtering af samme.
 5. Gennemgang af inertgas og operationelle procedurer ved brug af samme.
 6. Statisk elektricitet.
 7. Gasmålingsprincipper samt praktisk brug af gasmåleudstyr.
 8. Sikkerhedsbestemmelser ved tankrensning.
 9. Arbejde i lukkede rum.
 10. Regler ved udførelse af hot-Work.
 11. Gennemgang af ISGOTT`s Ship Shore Safety Check List
 12. Sundhedsfare ved olie og kemikalie transport, herunder gennemgang af MFAG
 13. Brug af personligt beskyttelsesudstyr.
 14. Marine Environmental Awareness samt gennemgang af Marpol.
 15. Ladningsberegning olie og kemikalie laster.
 16. Planlægning af laste og losse Operationer.
 17. Problem stillinger med hensyn til tank coating.
 18. Pumpeteori og definitioner inklusive gennemgang af forskellige typer pumper/strippe systemer samt deres betjening.
 19. Heating systemer og deres brug.
 20. Planlægning af tankrensning operationer olie /kemikalie tankskibe. Wall Wash test.
 21. Gennemgang af regler og krav ved ”Ship-to-Ship” transfer.
 22. Gennemgang af IMO`s regler for kemikalie-tankskibe herunder IBC-koden.
 23. Last-segregering, US Coast Guard Compatibility Chart -46CFR150.
 24. Gennemgang og brug af Marpol Annex II.
 25. Kemiske fysiske egenskaber samt transport af vegetabilske olier, FOSFA.
 26. Gennemgang af MEPC 2 Circ.
 27. Planlægning af lastning. Losning, tankrensning og udførelse heraf i tankskibssimulator olie/kemikalie

Kurset består af teori lektioner, understøttet af opgaveløsning samt praktiske opgaver i skolen Last-behandlings simulator.

 

 

 

 

 

 

Kursustilmelding

Det sker

 • HEAVY LIFT - UDSOLGT afholdes i Esbjerg
  21. oktober 2019 - varighed: 2 dage
 • Batteri-eldrift i skibe Basic
  22. oktober 2019 - varighed: 2 dage
 • Batteri-eldrift i skibe Advanced
  24. oktober 2019 - varighed: 2 dage
 • Genopfriskning af ”Søsikkerhedskursus”,
  31. oktober 2019 - varighed: 24 timer
 • ”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe
  4. november 2019 - varighed: 2 uger