”Advanced Course” for Gastankskibe

Datoer: Se kursuskalenderen
Deltagerantal: Maksimum 20 deltagere
Kursusvarighed: 4 dage
Kursuspris: Se den aktuelle kursusplan.
Lokalitet: Marstal Navigationsskole

Kursusintroduktion:

Dette kursus henvender sig til kaptajner, maskinchefer, overstyrmænd, 1. mestre samt officerer med direkte ansvar for lastning, losning, håndtering af lasten, tankrensning samt øvrige lastrelaterede operationer. Dette kursus henvender sig desuden til superintendents og operatører af gastankskibe.

”Advanced Course” for olie-, gas- og kemikalietankskibe, 1. del samt ”Advanced Course” for olietankskibe, 2. del, opfylder tilsammen IMO 2010 STCW Convention Reg. V/1-2 3

Kursusindhold:

 1. Introduktion til de forskellige typer gastankskibe
 2. Gennemgang af IMO’s regler for gastankskibe, IGC koden
 3. Elementær kemi, herunder gassers kemi samt termodynamiske love
 4. Kemiske og fysiske egenskaber for transport af gasser
 5. Re-liquefaction systemer
 6. Køling af last under lastning og efterfølgende lastrejse
 7. Gennemgang af gastankskibets lastsystem samt udrustning
 8. Introduktion til LNG-tankskibe, disses opbygning og udrustning samt operationelle krav
 9. Lastberegning ved hjælp af grafer og tabeller, samt ASTM
 10. Gennemgang af gastankskibets sikkerhedsudrustning
 11. Pumpeteori og definitioner, inklusiv gennemgang af de forskellige typer lossepumper og disses betjening
 12. Planlægning af lastoperationer, herunder purging og tankrensning
 13. Brug af inertgas samt nitrogen

Kurset består af teorilektioner understøttet af opgaveløsning samt praktiske opgaver.