Sikkerhedskursus for værftsfolk/skibsreparatører

Datoer: Kontakt kursusafdelingen
Deltagerantal: minimum 5, maksimum 20 deltagere.
Kursusvarighed:
1½ dage
Kursuspris:
Se den aktuelle kursusplan.
Lokation: Marstal Navigationsskole

Kursusintroduktion

Kurset bibringer skibsreparatører den nødvendige viden, så de kan arbejde og begå sig sikkert på et skib.

Kursusindhold

  1. Skibstyper og faremomenter
  2. Kemiske og fysiske egenskaber for tankskibsprodukter og bulklaster
  3. Antændelseskilder og sikring af atmosfære i tanke og lukkede rum
  4. Sikkerhedsorganisationen om bord
  5. Personligt beskyttelsesudstyr
  6. ISM og skibsberedskabsplaner
  7. ISPS orientering

Kurset består af teorilektioner, gruppearbejder og praktiske øvelser.

Det sker

There are no upcoming events.