Praktikant på HF-Søfart

Det er muligt at komme en uge i praktik på HF-søfart.vm20
Tilmeldingen foregår gennem studievejlederen på praktikantens skole til
HF-søfart koordinatoren på Marstal Navigationsskole Jan Gudmundsson på tlf. 62 53 10 75 – direkte nr. 23 93 40 07
Email: jg@marnav.dk
Ellenet 10
5960 Marstal

HF-koordinatoren bestiller et kollegieværelse, det koster kr. 625,- for en uge og udpeger en af skolens elever som tutor for praktikanten.
Tutoren modtager praktikanten ved færgen søndag aften, viser vedkommende til rette på kollegiet og følges med praktikanten til skole mandag morgen. Praktikanten følger den almindelige undervisning i en klasse.
En uge inden starten modtager praktikanten et brev fra skolen med alle relevante oplysninger.
Du har også mulighed for at opleve HF-søfart via den almindelige brobygning som gælder for alle folke- og efterskoler. Du kan få hjælp til dette hos din lokale UU-vejleder.

Det sker

 • 3. Q - Fylla (PSM)
  23. september 2019 - varighed: 5 dage
 • 1. P - Fylla (AMR)
  30. september 2019 - varighed: 5 dage
 • 3. P + Q - Studietur Hamborg
  7. oktober 2019 - varighed: 5 dage
 • 1. Q - Fylla (JR)
  7. oktober 2019 - varighed: 5 dage
 • Efterårsferie (UV-fri)
  14. oktober 2019 - varighed: 5 dage