Skip til hoved indholdet
    Hjem HF-Søfart Skolehjemmet

Skolehjemmet

Flyt trygt hjemmefra

Når du begynder som elev på HF-Søfart, tilbyder vi dig at bo på skolehjem. Det gør vi for at hjælpe dig med at gennemføre din uddannelse.
Samtidig bliver det også lettere for dig, at flytte hjemmefra.

Tryghed

På Marstal Navigationsskole vil vi have, at alle oplever både trivsel, tillid og tryghed, så både du og dine venner og kammerater får 3 fantastiske år på HF-Søfart.
Trivslen skaber vi i samarbejdet med hinanden. Både mellem dig og de andre elever, men også mellem skolemor og de ansatte på Marstal Navigationsskole.
Når vi er mange sammen, skal vi alle være opmærksomme på at opføre os, så der er plads til alle.

Vi kan godt remse en masse ting op, som du må eller ikke må. Men i de fleste tilfælde er det slet ikke nødvendigt, så længe du opfører dig ordentligt.

Vi lægger stor vægt på, at have en skole, hvor alle ressourcer udnyttes effektivt, så du kan få den bedste faglige og personlige udvikling.
Det der opsummerer vores samværd er: Vis hensyn. Skab tryghed. Tag ansvar.

Værd at vide, når du flytter ind på skolehjem

Skolehjemmet "4. maj kollegiet" ligger på adressen: 4. maj stræde 1, 5960 Marstal.
Skolehjemmet "Marinebo" ligger på adressen: Vestergade 48B, 5960 Marstal.

Alle værelserne er møbleret.
Hvis du ødelægger noget på værelset skal du erstatte det.
Det er ikke tilladt at tage møbler og dyr med.

4. maj kollegiet

Dette skolehjem består af 40 enkeltpersonsværelser.
9 værelser med eget bad/toilet og egen køkkenafdeling.
16 værelser med eget bad og fælleskøkken.
15 værelser med fælles køkken og bad/toilet (2 beboere om hvert bad/toilet). 

På kollegiet er der en stor TV-stue og fællessal, som også beboerne fra Marinebo har adgang til.
Ansøgere som har bedsteforældre/oldeforældre (ikke søskende eller bekendte), der har deltaget aktivt i modstandsbevægelsen i 2. verdenskrig, har fortrinsret til værelse på "4 Maj kollegiet". Dokumentation skal foreligge.

Marinebo

Det her skolehjem ligger overfor "4 Maj kollegiet".
Værelserne er 2-personersværelse med eget bad/toilet og køkken afdeling.
Det er Marstal Navigationsskole, der vælger, hvem du skal bo på værelse med.

Rullemadras, dyne, hovedpude, sengelinned, håndklæder, bøjler til tøj, sikkerhedssko og regntøj.

Du har adgang til et te-køkken, det er derfor en god ide at tage lidt bestik, tallerken, gryde eller pande med.

Uddannelsen på HF-Søfart er gratis og SU-berettiget for udeboende.
Vi opkræver dog et optagelsesgebyr på 2.500, der dækker blandt andet kedeldragt, som udleveres til hver elev.
Det er hovedsageligt elever på 1. årgang, der har fortrinsret til skolehjem.

Er du under 18 år, når du begynder på 1. årgang

Så er det gratis for dig at bo på skolehjem – du får altså kost og logi gratis.
Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt for os at tilbyde dig en plads på skolehjemmet, kan du få et tilskud på kr. 2.610 pr. måned til kost og logi. Tilskud udbetales indtil du fylder 18 år og er SU-berettiget.
(Fylder du for eksempel 18 i februar, kan du får SU fra 1. april. Tilskud udbetales til og med marts).
Tilbyder vi dig en plads på skolehjemmet, men du ønsker ikke at tage imod vores tilbud, så er det ikke muligt at få udbetalt tilskuddet på de 2.610,- til kost og logi.

Bliver du 18 år i løbet af 1. årgang

Du er berettiget til SU i det kvartal, der kommer efter din 18 års fødselsdag (hvis du bliver 18 år i februar, så får du SU fra den 1. april)
Du skal så, i det her eksempel, betale kr. 2.090 pr. måned (takst 2023) fra den 1. april for kost og logi på skolehjemmet.

Hvis du er 18 år eller derover, når du begynder på 1. årgang

Du kan bo på skolehjemmet, hvis der er plads.
Fordi du allerede er berettiget til SU skal du selv betale for kost og logi. Vi opkræver kr. 2.090 pr. måned i 10 måneder. Om året er det altså kr. 20.900 (takst 2023).

Hvis du er 18 år eller derover og går på 2. eller 3. årgang

Du kan bo på skolehjemmet, hvis der er plads.
Er du 18 år og derover, og bor du på skolehjem mens du går på 2. eller 3. årgang, så skal du betale fuld pris for kost og logi.
I 2023 er taksten kr. 4.400 pr. måned.

Der kan ske uheld, som får forsikringsmæssige følger.
Som elev bærer du selv risikoen for tyveri og ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig for.
Derfor anbefaler vi indtrængende, at du har en familieforsikring/indboforsikring.

Alle hverdage er der mad i kantinen på Marstal Navigationsskole på de her tidspunkter:
Morgenmad - klokken 07.15 til 10:00
Frokost - klokken 12.15
Aftensmad - klokken 18.00

I weekenderne er der mad i kantinen på Marstal Navigationsskole på de her tidspunkter:
Brunch - fra klokken 10.00 til 12.00
Du kan samtidig smøre en sandwich til din aftensmad.
Hvis du skal spise med i weekenden, så skal du melde dig til gennem vores intranet. 

Alle på skolehjemmet skal hælpe til i køkkenet. Kantinelederen laver en vagtplan.

Der skal alle dage være ro på skolehjemmet senest klokken 22.30, undtagen på fredage og lørdage, hvor der skal være ro senest klokken 01.00.

Vores Skolemor arrangerer fællesaktiviteter i løbet af skoleåret, og hun kommer dagligt på skolehjem. Så der er altid mulighed for at tale med hende, hvis hvis du har brug for det.

Marstal Navigationsskole: 6253 1075
Skolemor Helen: 2393 4015
Prorektor Jan: 2393 4007
Pedel Alan Groth: 7172 1075
Rektor Helle: 2342 1075

Bliver du syg, skal du inden klokken 07.45 sende en sygemelding til Skolemor. Det skal ske på SMS eller opkald til mobil 2393 4015.
Skolemor kommer på besøg i løbet af dagen.

Bliver du syg i løbet af dagen, skal du melde dig syg til underviseren eller Skolemor.
Hvis du er syg og sengeliggende på skolehjem, så sørger vi selvfølgelig for mad til dig.

Bliver du syg, mens du er hjemme på weekend, skal du melde dig syg til skolen mellem klokken 08.00 og 09.00 mandag morgen.

Du skal gøre rent på dit værelse og badeværelse hver dag.
En gang om ugen skal du, sammen med de andre på skolehjem, gøre rent på fællesområderne.
Der er mødepligt og alle skal deltage i rengøring af fælleslokalerne. Skolemor bestemmer, hvornår det sker.

Skolemor, eller en stedfortræder, kan til enhver tid inspicere dit værelse. Hvis værelset ikke er pænt og ordentligt, kan Skolemor forlange, at der ryddes op og gøres rent.

Elever må bruge kollegiets vaskemaskiner.
Der er en app, du skal bruge, for at betale for din tøjvask.
Maskinerne doserer selv allergivenligt vaskemiddel.
Vaskemaskinerne må bruges mellem klokken 08.00 og 21.00

Skolehjem er ikke åbent, når der er ferier i løbet af skoleåret.
Det betyder, at du ikke må være på skolehjem i de perioder, hvor der er ferie og planlagt hjemrejse. 

Når skolehjem er lukket kan grunden være planlagt vedligeholdelse, og at der ikke er opsyn i de perioder.

Nøglebrik til "4. maj kollegiet" virker til yderdøre og til dit værelse. Nøglebrikken er kodet, så den kun virker på din dør.
Husk - dørene skal altid være låst!

Nøgler til Marinebo og og Solkrogen virker på dit værelse. Også her skal døren altid være låst.

Hvis du mister din nøglebrik/nøgle, skal du hurtigst mulig kontakte skolen eller Skolemor.
Du skal betale for at få udleveret en erstatning.

Når du flytter, skal du gør de her tre ting:

  • Gøre rent på dit værelse og fællesrum
  • Sørge for, at der er lavet et syn af dit værelse, så fejl og mangler tjekkes
  • Aflevere nøgle og andet, der tilhører skolehjem

Får du ikke gjort de tre ting, så kan du få en regning.

Du kan flytte ud af skolehjem den 1. januar, hvis du har sagt værelset op tre måneder inden.
Eller du kan flytte ud til sommer efter den sidste mundtlige eksamen.

Vores skolehjem er total røgfri. Det er heller ikke tilladt at ryge i og ved indgangene.
Det gælder også E-cigaretter.

På "4. maj kollegiet" er det røgdektorer på værelserne. Hvis den aktiveres skal beboeren selv betale regning til brandvæsenet.
Det koster 6.000 kroner.

Aktiveres røgdektor på fællesarealet, og det ikke er muligt at finde den skyldige, bliver regningen fordelt på alle beboerne på skolehjem.

Alkohol og andre rusmidler kan ikke forenes med undervisning.
Besiddelse, indtagelse og handel med narkotiske rusmidler er forbudt.
Finder vi narkotiske rusmidler på skolen eller skolehjem bliver de konfiskeret og destrueret eller afleveret til politiet.
Vi har ret til - uden varsel - at ransage værelser og skabe på skolen og skolehjemmet.

Hvis vi har mistanke om, at en elev indtager narkotiske rusmidler kan skolen forlange, at eleven lader sig teste.
Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bortvisning.

Marstal Navigationsskole kan forlange aftale om behandling i tilfælde af misbrug, ligesom der er underretningspligt til de sociale myndigheder for unge under 18 år.

Tyveri af ting, der tilhører skolen, kantinen eller ansatte medfører bortvisning.
Hærværk medfører ligeledes bortvisning.

Hærværk og tyveri mod skolen bliver anmeldt til politiet.

Hvis du i løbet af dit ophold på skolen føler dig utryg, mobbet eller bliver chikaneret, er det vigtigt at du, eller dine forældre, meget hurtigt snakker med Skolemor, en lærer eller uddannelsesvejleder.
Du kan tale med dem i al fortrolighed.

Mobning, aggressiv, truende, chikanerende eller racistisk adfærd er uacceptabel og kan medføre bortvisning.

Vold kan på ingen måde accepteres. Forseelser medfører omgående bortvisning.

Hold dig opdateret med nyt fra Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole

Maritimt Uddannelsescenter

Ellenet 10, 5960 Marstal

Telefon: +45 6253 1075 marnav@marnav.dk

Telefontider

Genveje

Ansøg om optagelse Uddannelserne Kursusprogram
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback