Det er meget vigtigt at have et godt studiemiljø. Derfor er det også en god ide at være aktiv og deltage i skolernes arrangementer. Fordelen er, at man kommer til at kende ens studiekammerater meget bedre. Den viden vil man kunne bruge i løbet af studiet.

På Marstal Navigationsskole og HF & VUC afvikles i årets løb bl.a.

Forældredag, juleafslutning, den årlige gallafest, translokationer og andre arrangementer også med inddragelse af lokale krælfter med maritimt præg.

Ved opstart på første årgang, afvikler skolerne i fællesskab introdag. Formålet med denne dag er:
• At introducere eleverne for hinanden og opbygge et socialt netværk
• At introducere lærere og elever for hinanden.
• At få kendskab til lokalsamfundet og dets muligheder.
• At give eleverne værktøjer i deres nye tilværelse som udeboende studerende.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt