Fritidslivet på Ærø

Selvom der er mange hjemmeopgaver og lektier fra dag til dag, bør der i studieforløbet også afsættes tid til en kreativ og aktiv fritid.

På Ærø er der mange fritidsaktiviteter hvor du vil kunne dyrke nye eller gamle interesser, og hvor du på naturlig vis vil lære den lokale befolkning at kende. Se oversigten over de mange foreninger her

Viften

Viften er et fritidstilbud til unge på Ærø. Musikskole, ungdomsklub og ungdomsskole. Se mere her

Marstal Navigatør forening

Elevforeningen på Marstal Navigationsskole blev oprettet i 1936. Foreningens navn er Marstal Navigatørforening. Bestyrelsen består af medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Foreningens formål er at varetage elevernes og skolens interesser.

Til opfyldelse af formålet kan foreningen:
1. Udgive et skoleblad.
2. Samarbejde med de studerende på andre navigationsskoler.
3. Have sociale arrangementer

Mere information

Du finder en komplet oversigt over Ærøs mere end 120 foreninger på øens officielle hjemmeside Foreninger på Ærø – her finder du også kontaktinformationer på de enkelte foreninger.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt