Siden 1936 har der været en navigatørforening på Marstal Navigationsskole, foreningens navn er Marstal Navigatørforening.
Foreningens formål er at varetage interesserne for de studerende på skolen, desuden tilbyder foreningen forskellige fritidsaktiviteter for medlemmerne, bl.a. indendørsfodbold, badminton, motionscenter ligesom foreningen arrangerer forskellige foredrag om maritime emner.
Foreningen ledes af den bestyrelse med 8 medlemmer, som vælges på foreningens ordinære generalforsamling som afholdes hvert år i februar måned.

Skolebladet Sirius

4 gange om året udgiver foreningen skolebladet ”Sirius” som sendes til rederier, danske haldelsskibe og foreningens passive medlemmer. ”Sirius” fungerer dermed som skolens såvel som elevforeningens ansigt udadtil.

Båd

Et andet af foreningens væsentligste formål er at tilbyde medlemmerne at de med et beskedent beløb kan leje forenings båd. I dag har foreningen en 20 fods motorbåd.

Fester og fredagsbar.

Foreningen arrangerer et antal fester i løbet af hvert semester, ligesom foreningen driver fredagsbar i toppen af tårnet på skolen.

Mød os på facebook

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt