For at blive optaget på HF-søfart skal du have gennemført 9. klasse med et tilfredsstillende resultat. Normalt syn, godt helbred og ikke farveblind. Dette betyder, at man skal kunne bestå helbredsundersøgelsen for søfarende (Blå Bog).

Hvis der er flere ansøgere end pladser, forbeholder Marstal Navigationsskole sig ret til på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale og eventuelle samtaler at sortere ansøgerne i henhold til interesse for og evner til en karriere i Det Blå Danmark.

Lige inden skolestart gennemføres en helbredsundersøgelse for søfarende hos en autoriseret søfartslæge. I helbredsundersøgelsen indgår også syns- og høreprøve. Undersøgelsen er gratis, når man er optaget på skolen.

Hvis helbredsundersøgelsen ikke bestås, kan man ikke påbegynde uddannelsen.

Det skal nævnes at såfremt man efter endt uddannelse ønsker at ansøge om Dansk Søfartsbog for at kunne mønstre i Danske Skibe, er kravet Dansk statsborgerskab. Er man ikke Dansk statsborger og ønsker en Dansk Søfartsbog bør man ansøge om dette i god tid. Det er ikke et krav at være Dansk Statsborger for at kunne gå på HF Søfart i Marstal.

Yderligere information vedr. helbredsundersøgelsen findes på:
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SoefarendeBemanding/LaegeHelbred/Laegeundersoegelse

Her er listen over søfartslæger i Danmark:
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/Liste_over_soefartslaeger.pdf

Her kan du teste dig selv mht. om du er farveblind:
http://www.sundhedsguiden.dk/da/test-dig-selv/test-dig-selv/?test=8

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt