Marstal Navigationsskole disponerer over enkelte legater, som kan støtte økonomien under studierne.

Legaterne stiller forskellige krav til ansøgerne, men en fælles linje er, at studieaktivitet og socialt sindelag belønnes.
Klik på de enkelte legater og tjek om du er i målgruppen.

Der findes selvfølgelig talrige andre legater, men fælles for de nedenstående er, at de uddeles til de studerende, som indstilles af skolen.

EOS Legatet.

Uddeling sker desværre ikke i 2016.
(Et legat som er stiftet af anonyme givere i Marstal. Legatet udlodder ca. 6000 kr. pr år og uddeles i maj).

P. N. Lauridsens legat.

Uddeling sker desværre ikke i 2016.
(Uddeler 1 portion a 1.000 kr. hvert år i maj).

Birte Lynæs legatet

Birte Lynæs legatet – Hent PDF

Af og til får vi tildelt legatportioner udefra, som vi har mulighed for at udlodde. Så hold øje med hjemmesiden.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922