Uddannelsen er gratis.

Tilskud:

Under 18 år gammel
Hvis man er under 18 år og ikke i forvejen hører til på Ærø, er man tildelt en plads på skolehjemmet, dermed er kost og logi gratis det først år.

Er man stadigvæk under 18 år på andet og evt. tredje skoleår og der ikke er plads på skolehjemmet får man udbetalt 2.610 kr. pr. måned i tilskud – dog ikke i juli måned. (Beløbet betales månedsvis forud via Marstal Navigationsskole af Styrelsen for videregående uddannelser. Beløbet er skattepligtigt).
Studerende, som i forvejen bor på Ærø, kan desværre ikke få adgang til denne støtte.

18 eller 19 år gammel
Uddannelsen er SU-berettiget for alle over 18 år. Størrelsen på den tildelte SU afhænger af forældrenes indtægt og af, om den studerende kan bo hjemme. SU er skattepligtig. Se reglerne på www.su.dk.

Over 20 år gammel
Uddannelsen er SU-berettiget. SU er skattepligtig. Se reglerne på www.su.dk.

Kollegiepriser:
Man kan finde opdaterede priser på kollegier i Marstal ved at klikke her.

Kost:
Man kan købe såvel varm som kold mad i navigationsskolens kantine.
Der er også mulighed for at tilmelde sig madordning bestående af morgenmad og middagsmad, prisen er pr. uge 550,- kr.

Bøger og materialer/udstyr:
Bøger til HF-søfartsuddannelsen udlånes fra henholdsvis VUC og Marstal Navigationsskole.
Den studerende skal medbringe en bærbar computer, samt påregne en udgift til papir m.m. på ca. 400 kr. pr. år.
Det er op til den studerende selv at anskaffe sikkerhedssko, regntøj og gummistøvler samt lommekniv.
Arbejdstøj udleveres i starten af skoleåret via Marstal Navigationsskole, udgiften til dette er et engangsbeløb på 2.500 kr.

Transport:
Alle busser er gratis på Ærø.

Studietur:
Der skal påregnes udgift til en studietur på 3. årgang.

Pas:
Inden oprykning til 3. årgang er det vigtigt at eleven er i besiddelse af gyldigt pas, da studieture ofte går til udlandet.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt