Skolehjemmet i Marstal er fysisk placeret på 4. maj kollegiet.

Skolehjemsordningen er gratis for førsteårselever på HF-søfart, der er under 18 år.

Anden- og tredjeårselever under 18 år kan fortsætte deres gratis ophold, hvis der er ledig plads.

Hvis der er plads, kan der også optages betalende skolehjemselever på følgende betingelser:

  1. Førsteårselever over 18 år skal betale 19.800 kr. pr. år for at bo på skolehjemmet.
  2. Anden- og tredjeårselever over 18 år, der måtte få plads på skolehjemmet, skal betale den reelle kostpris.


Førsteårselever under 18 år, der ikke ønsker at benytte skolehjemsordningen, skal ved ansøgning gøre opmærksom på dette. Hvis der er plads på skolehjemmet, og eleven ikke ønsker at benytte tilbuddet, vil der ikke være mulighed for at modtage tilskud på  2.610 kr. pr. måned.

Førsteårselever over 18 år, der ikke ønsker at benytte skolehjemsordningen, skal ved ansøgningen gøre opmærksom på dette. Disse elever vil skulle søge SU, og selv arrangere kost og logi, gennem de øvrige tilbud herfor i Marstal.

Når en skolehjemselev fylder 18 år, vil der skulle betales for skolehjemmet efter ovenstående regler i kvartalet efter de er fyldt 18 år og er berettiget til SU.

Er eleven under 18 år og bor på skolehjemmet, men ønsker at flytte ud af skolehjemmet i løbet af det første skoleår, kan eleven ikke få det månedlige tilskud på 2.610 kr.

Det er 4. maj kollegiets efor, som udvælger/indstiller de elever, der kan optages på skolehjemmet til forretningsudvalget i 4. maj kollegiets bestyrelse, der så træffer endelig afgørelse herom. Forretningsudvalgets afgørelse kan ikke påklages. Eforen indstiller eleverne efter følgende kriterier:

  • Efterkommere efter krigssejlere eller modstandsfolk har i henhold til 4. maj kollegiets fundats fortrinsret.
  • At opholdet væsentligt vil forbedre elevens muligheder for at gennemføre uddannelsen, herunder særligt elevens alder og modenhed.
  • I henhold til fundatsen skal kollegiet være et hjem for unge under uddannelse, som gennem et fælles kollegieliv med kammerater fra forskellige samfundslag kan nå frem til den samhørighedsfølelse, der er en betingelse for en sund udvikling af demokrati og frisind.

Hvis der bliver en ledig plads på skolehjemmet i løbet af skoleåret, så vil eforen indstille en elev som ny beboer på skolehjemmet til 4. maj kollegiets forretningsudvalg, ud fra ovenstående kriterier. Betaling er jf. ovenstående regler.

Optag på skolehjemmet meddeles samtidig med meddelelsen om optag på HF-søfart.

Der skal indbetales et depositum på 2.500 kr., hvis man optages på skolehjemmet.

Ansøgningen om en plads på skolehjemmet skal sendes til Marstal Navigationsskole.

Ansøgningsskemaet findes på Marstal Navigationsskole hjemmeside.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt