Maritime Kurser på Marstal Navigationsskole

Maritime kurser - kursusplan 2020 - Marstal Navigationsskole

Her finder du en oversigt over vores maritime kurser. Bla. Advanced Course for olie-, kemikalie- og gastankskibe, tankrensning (Crude Oil Washing) og genopfriskning af søsikkerhedskursus (STCW Code VI/1-1, 2-1) Nyt er også Batteri-eldrift i skibe, basic og advanced kurser.

Ved spørgsmål eller yderligere info, venligst kontakt vores kursussekretær:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | +45 62531075


Klik på tilmeld knappen under de enkelte kurser, så kan du tilmelde dig online. Du kan naturligvis også tilmelde dig ved at ringe eller emaile direkte til vores kursussekretær.


Download hele kursusoversigten som printvenlig pdf


Advanced Course for officers serving on oiltankers and chemical tankers

”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe, (10 dage) (min 8 deltagere):

Kurset opfylder STCW 2010 Reg. V/1-1 3 for olietankskibe og STCW 2010 Reg. V/1-1 5 for kemikalietankskibe

Pris kr. 13.985,-

Tilmeld dette kursus - startdato: 9. november


Advanced Course for officers serving on gas tankers

”Advanced Course” for gastankskibe, (4 dage) (min 5 deltagere):

Kurset opfylder tilsammen: STCW 2010 Reg. V/1-2 3 for gastankskibe

Pris kr. 10.985,-

Tilmeld dette kursus - startdato: 7. december


Chemical Tanker Seminar

Chemical Tanker Combined 2-Day Course (2 dage) (min 6 deltagere):

MARPOL/IBC Refresher Course, and Liquid Cargo Handling Simulator Course.
Refreshing STCW Chapter V section A-V/1-1-3

Pris kr. 5.430,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075Tankrensning med råolie (Crude Oil Washing) og ”Volatile Organic Compound Emmission Control” (2 dage) (min 5 deltagere):

Kurset opfylder IMO Res. A.446(XI), som ændret ved A.497(XII) og A.897(21) appendix II, samt Marpol Annex VI regulation 15.6. Betingelse for at deltage i kurset er, at man har deltaget i kursus A og B.

Pris kr. 6.667,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


NYT:

Batteri-eldrift i skibe Basic (1 dag) (min 6 deltagere):

Uddannelsens overordnede formål
At give deltagerne viden om batteriteknologi og driftsfilosofi samt opnå basale færdigheder og kompetencer i batteridrift i skibe med fokus på sikkerhed, driftsoptimering og formidling til besætning og passagerer.
Uddannelsen (Basic) omfatter grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer i drift og sikkerhed i batteri-eldrevne skibe.

Pris kr. 3.155,-

Tilmeld dette kursus 20/10-2020

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


NYT:

Batteri-eldrift i skibe Advanced (2 dage) (min 6 deltagere):

Uddannelsens overordnede formål
At opnå viden om batteriteknologi, driftsfilosofi og sejladsplanlægning samt færdigheder og kompetencer i batteridrift i skibe med fokus på sikkerhed, driftsoptimering og vedligehold, herunder også hybride løsninger.
Uddannelsen (Advanced) omfatter viden, færdigheder og kompetencer i drift og sikkerhed i batteri-eldrevne skibe for vagthavende og ledende officerer og personel med vedligeholdelsesansvar.

Pris kr. 5.915,-

Tilmeld dette kursus 21/10-2020

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Genopfriskning af ”Søsikkerhedskursus”, STCW Code VI/1-1, 2-1 (1 dag) (min 6 deltagere):

“Competence in personal survival techniques; Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats”

Pris kr. 3.450,-

Kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Course HeavyLift

HEAVY LIFT (2 dage) (min 6 deltagere):

Kurset indeholder: Belastning på løfteudstyr. Tandemløft. Styrkeberegning. Genopfriskning af stabilitetsberegninger. Ballast under håndtering af tunge løft. Surring og afsprodsning. Belastning på tanktop, mellemdæk og luger. Kurset kan tilpasses kunders individuelle ønsker og behov. Variationer af kursus kan aftales.

Pris kr. 5.430,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Transport af farligt gods i tørlastskibe (2½ dag) og i færger (3 dage) (min 6 deltagere):

Gennemgang af Østersøaftalen.
Kurset opfylder anbefalingerne i STCW Code Section B-V/c og IMDG kodens kapitel 1.3. Ligeledes opfylder kurset kravene i 49 CFR Subchapter C.

Pris kr. 6.300,-

”Færgekurset” er fælles med ”Farligt gods i tørlastskibe”, men forlænges med gennemgang af relevant stof fra RID/ADR samt gennemgang af Østersøaftalen. Kurset opfylder Østersøaftalens § 9.4

Pris kr. 6.605,-

Tilmeld dette kursus - startdato: 23. november


Transport af farligt gods i ro/ro-skibe for skibsassistenter (2 dage) ( min 5 deltagere):

Kurset opfylder bestemmelserne i Østersøaftalen §9.4.

Pris kr. 5.015,-

Kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Transport af bulklast. IMSBC Code (1 dag) (min 6 deltagere):

Vi afholder desuden gerne et kursus hos kunden i Danmark eller udland.

IMSBC koden har været obligatorisk siden 1. januar 2011.
Internationale bestemmelser for transport af bulklaster: SOLAS VI, VII og XII. Grundig gennemgang af IMSBC koden.
Bortskaffelse af ladningsrester, MARPOL Annex V. Cargoes, som er ”Harmful to the Environment”, (HME)
Cargoes, som kan blive flydende på rejsen (Group A), cargoes som udgør en kemisk fare (Group B).
Kommende cargoes (nyt fra IMO’s subcommittee CCC)

Pris kr. 3.155,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Arbejdsmiljø (§16) (3 dage) (min 6 deltagere):

Kurset udbydes også som skype-undervisning.

Forudsætninger: I henhold til ”Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe”. I bekendtgørelsens § 3 er der visse krav, som skal være opfyldt. Kurset opfylder Søfartsstyrelsens Meddelelser A kapitel A XI A vedrørende uddannelse af skibets sikkerhedsgruppe.

Pris kr. 6.185,-

Tilmeld dette kursus - startdato: 2. november


Dansk søret for udenlandske officerer plus Arbejdsmiljø § 16 (2 dage):

Afholdes kun som fjernundervisning.


Kurset er et krav for udenlandske skibsførere i danske skibe.

Pris kr. 8.438,-

Kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


ECDIS kursus (4 dage) (min 7 deltagere):

Generic (IMO 1.27) STCW kursus plus ”equipment specific training” i TRANSAS Navi-Sailor 4000
MARNAV er godkendt af TRANSAS til at afholde ”equipment specific” kurser i deres udstyr.
Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System. (TRANSAS).

Pris kr. 9.632,- plus € 50 for TRANSAS Royalty

Tilmeld dette kursus - startdato: 2. november


Incident Investigation and Analysis (2 dage):

Kurset opfylder anbefalingerne i IMO Res. A.849 (20) og IMO Res. A.884 (21). Kurset giver kursisterne et redskab til undersøgelse og analysering af uheld og hændelser om bord. En omhyggelig indsamling af beviser vil være en stor hjælp i den senere klarlægning af hændelsen.

Pris kr. 5.430,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


GMDSS (ROC)(4 dage):

 Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS.

Pris kr. 5.975,-

Tilmeld dette kursus - startdato: 3. november


GMDSS (GOC):

 Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS.

Pris kr. 11.950,-

Tilmeld dette kursus - startdato: 3. november


GMDSS (GOC) fornyelse/genopfriskning af certifikat: (5 dage):

 Pris kr. 7.310,-

Tilmeld dette kursus - startdato: 9. november


Gas måling – entring lukkede rum for værfter (1 dag):

Korrekt brug af gas-måle udstyr. Kalibrering af gas-måle udstyr. Forholdsregler ved lukkede rum.
Sikring af atmosfære i tanke og lukkede rum.

Pris kr. 3.155,-

Kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Ship Security Officer (SSO) (2 dage):

Kurset opfylder anbefalingerne i IMO Model Course 3.19 og ISPS kodens krav og anbefalinger samt kravene i STCW VI/5.
Kurset afsluttes med en prøve, og der udstedes bevis ved bestået prøve.

Pris kr. 5.430,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Ice navigation (5 dage) (min 5 deltagere):

Is klassificering og egenskaber, iskort, klargøring til sejlads under vinter- og arktiske forhold, manøvrering i is, individuel sejlads i is, sejlads med isbryder assistance.

Pris kr. 13.670,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Ship Handling i Simulator (3 dage) (min 6 deltagere) kan kombineres med Bridge Ressource Management genopfriskningskursus

Kurset omfatter sessioner med ship handling teori efterfulgt af øvelser i Simulator. Hver øvelse afsluttes med en grundig de-briefing og evaluering. Kurserne tilpasses kundernes ønsker med hensyn til skibstype og sejladsområde.

Pris kr. 10.640,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Bridge Resource Management genopfriskningskursus (1 dag) (max 9 deltagere):

Forudsætninger: Kursisten skal tidligere have gennemgået et BRM kursus (eller BTM).

Pris kr. 3.140,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Bridge Resource Management (Bridge Team Management) i Simulator (3 dage) (max 9 deltagere):

Kurset opfylder STCW Konventionen (incl. Manila Amendments 2010) Section A-II/1,
Section A-II/2 og Section A-VIII/2. Kurset følger anbefalingerne I STCW Konventionen section B-VIII/2 Part 4-1. Kurset opfylder også 33CFR 157.415.
Kurserne tilpasses kundernes ønsker med hensyn til skibstype og sejladsområde.

Pris kr. 10.640,-

Kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Bridge Resource Management for danske lodser i Simulator (4 dage) (max 9 deltagere):

Kurset er auditeret og godkendt af Lodstilsynet og opfylder Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 af 21/11 2012

Kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Fortøjning af skibe (1 dag)

Der er meget fokus på sikkerhed i forbindelse med fortøjning af skibe.
Kurset omfatter fortøjningsteknik (fortøjningsprincipper, fortøjningsudstyr) samt sikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med fortøjning af skibe.

Pris kr. 3.155,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Kursus for ”Compass Adjuster” (2 dage) (max 9 deltagere):

Dette kursus henvender sig til kaptajner, overstyrmænd og juniorofficerer, som skal udføre kompas-korrigeringer ombord. Derudover henvender kurset sig til marine superintendents, der skal deltage i kompaskorrigeringer ombord. Indholdsmæssigt lever kurset op til samme niveau som kræves for ”Certificate of Competency as an Authorized Copmas Adjuster”.
Deltagerforudsætning: uddannelse og erfaring som navigatør eller dual skibsofficer.

Pris kr. 5.337,-

Tilmeld dette kursus - startdato: 20. oktober


Ballast Water Management. (1 dag )

Kurset tager udgangspunkt i ”Ballast Water Management Convention”
Kurset indeholder blandt andet ; Ballast Water Enviromental Awareness , kendskab til BWM koden, sikkerhed i forbindelse med Ballast Water Exchange, BWM Record Book, BWM teknik og udstyr
Kurset kan efter anmodning holdes på rederi kontor, rederi konferencer m.m.

Pris kr. 3.155,-

Tilmeld dette kursus

Kursets tilmeldingsfrist er overskredet - kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Marpol Annex II for surveyors (2 dage):

MARPOL Annex II regulation 16.1 kræver, at der autoriseres eller udpeges surveyors, som skal kontrollere, at MARPOL Annex II's regler overholdes.
Fokus på: vegoil, high viscosity, solidifying cargo, prewash, undtagelser, cargo record book.

Pris kr. 5.337,-

Kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


Chemical Tanker Seminar i København (2 dage):

Develop your knowledge of chemical tankers and their cargoes
- IMO regulations for Chemical Tankers
- Cargo segregation, IBC-Code and 46 CFR 150
- The “Complexity” of Vegoils, Bio-Fuels
- A briefing on the very important MEPC.2/Circ.
- MARPOL annex II

Pris kr. 5.499,-

Kontakt kursusafdelingen på +45 62531075


 

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt