Marstal ligger på Ærø, som omkranses af Østersøen, Lillebælt og Det Sydfynske Øhav. Øen er på ca. 90 km2, og afstanden mellem Skjoldnæs i vest og Eriks Hale i øst er ca. 25 km. Dens største bredde fra nord til syd mellem Urehoved og Vejsnæs er ca. 12 km.
Ærø Kommune har i dag omkring 6.700 ind¬byggere. Der er tre større bysam¬fund: Søby mod vest, Ærøskøbing omtrent midt på øen og Marstal længst mod øst.

Hver by har sit særpræg.

Søby – en ret ung by med fiskeri og værftsindustri

Ærøskøbing – krogede, brolagte gader og bindingsværkshuse og endelig Marstal – søfartsbyen med værfter, rederier og navigationsskolen.

Marstal domineres helt af den havn, byen er bygget op omkring. Havnen ligger velbeskyttet bag den store stenmole, som byens befolkning opførte i 1800-tallet. I læ af molen er i tidens løb opstået et søfartserhverv og et søfartsmiljø, som nok må betegnes som enestående.

Værfterne bygger og reparerer skibe lige fra “gamle” træskibe til store moderne coastere. En meget stor, men hyggelig, lystbådehavn anløbes hvert år af ca. 18.000 både, hvilket naturligvis sætter sit præg på byen.

I dette “sea-mindede” samfund udgør navigationsskolen en meget væsentlig del af byens liv.

Befolkningen interesserer sig for elevernes ve og vel og følger med i, hvordan det går på skolen, fordi skolen altid har været en del af byen selv. Eleverne er derfor omgivet af imødekommenhed og venlighed, for i Marstal er man nemlig åben for det friske pust ude fra, som eleverne på navigationsskolen bringer med sig.

Kort over Ærø

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922