Adgangskrav Kystskipperuddannelsen

Forudsætninger

Alle skal have en godkendt og udfyldt uddannelsebog undtagen: Erhvervet fartstid inden 31/12 2012 i forbindelse med optagelse til kystskippere eller ved 36 mdr. fartstid ved dæktjeneste.

Alle skal have en gyldigt vagtholdsbevis og sundhedsbevis.

Når der ansøges om optagelse på de nautiske uddannelser er det den enkelte ansøger der selv er ansvarlig for at optagelseskravene er opfyldt ved uddannelsens start.

Til kystskipper og sætteskipperuddannelserne kræves følgende:

Det betyder at sejltidskravet er opfyldt (kopi af søfartsbog eller fartstidserklæring), at der ved uddannelsens påbegyndelse er en gyldig sundhedsattest for søfarende (blå bog), et underskrevet vagtholdsbevis samt et bevis for gennemført grunduddannelse (befaren, ubefarne, afslutningskursus mv.), og såfremt haves dokumentation for gennemførte kurser i f.eks. brandbekæmpelse (røgdykker), radiouddannelse (GMDSS) mv.

Kopi af ovennævnte medsendes den udfyldte ansøgning om optagelse og skal medbringes i original ved uddannelsens påbegyndelse.

Er du i tvivl om noget i forbindelse med de formelle krav for optagelsen kan du evt. bruge Uddannelsesministeriets hjemmeside (www.ufm.dk) og under maritime uddannelser finde den til enhver tid gældende bekendtgørelse for den ansøgte uddannelse. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for hjælp.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922