Læs videre på Marstal Navigationsskole

Som skibsføreruddannet findes der en række korte specialiserede efteruddannelseskurser, f.eks. Advance Course for olie-, gas- og kemikalietankskibe, se kursusafdeling. Rederiforeninger og Søfartens arbejdsmiljøråd arrangerer og afholder også en lang række ledelsesudviklende kurser møntet for seniorofficerer i den danske handelsflåde.

Som mellemlang videregående uddannelse giver Skibsføreruddannelsen også adgang til en række længere videregående uddannelser såsom diverse master- og diplomuddannelser. F.eks. har vores tidligere studerende læst videre eller fået merit på ingeniøruddannelser, shippinguddannelser, mægleruddannelser, Master i Business Administration (MBA), Master i Miljø- og Energiret og vi forventer også, at man kan læse videre på den kommende maritime kandidatuddannelse på SDU.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt