Kursus i elektronisk navigation

Kursus i ”Elektronisk navigation”

Placering:

Aktiviteten ligger på 2. semester

Mål:

Generelt:

Har kendskab til internationale standarder og regler vdr. Radar, ARPA, ECDIS og AIS

Radar / ARPA:

Har forståelse for radar og ARPA’s virkemåde
Har forståelse for relativ og sand bevægelse
Har forståelse for stabiliseringsformer
Kan anvende radar/ARPA til antikollision
Kan anvende radar/ARPA til navigation
Kan anvende ARPA funktionerne trial og autoaquisition

ECDIS:

– Kan udføre installation og opdateringer af ENC kort

– Kan udføre opsætning af sikkerhedsdata for et skib

– Kan udføre ruteplanlægning og revidering af en eksisterende ruteplan

– Har forståelse for manuelle opdateringer og rettelser

– Har forståelse for manuelle udsætninger af LOP (pejling afstand fra radar)

– Har forståelse for alarmer og kunne reagerer på dem

– Har forståelse for skibets sensorer og sensor monitor herunder lave manuel sensor check.

AIS:

– Har forståelse for AIS info

– Har forståelse for opsætning af skibet AIS relaterede rejse oplysninger

Systemer:

– Kan vurdere oplysninger hentet fra ARPA, ECDIS og AIS (Fortolkninger og fejlfortolkninger)

– Har forståelse af samspil mellem ARPA, ECDIS og AIS

– Har forståelse for fordele og ulemper ved brug af ARPA, ECDIS og AIS

Forudsætninger:

Gennemgået pensum for navigation og vagttjeneste til kystskipper herunder radar- og plotteteori

Orienteret om Maris ECDIS

Gennemgået introduktionskursus til simulator

Tid:

2 x 5 dage

Grundlag:

Radar og ARPA

– STCW A-II/1

– STCW B-I/12 2 – 17 vdr radar

– STCW B-I/12 18 – 34 vdr ARPA

– som ”uddannelse og træning i radar” ver 25 jun 2001 og

– som ”uddannelse og træning i ARPA” ver 25 jun 2001

– IMO model Course 1.07 og 1.08

ECDIS

– STCW A-II/1

– STCW B-I/12 36-67

– IMO model course 1.27

AIS

– STCW A-II/1

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt