Kystskipperuddannelsen på Marstal Navigationsskole

Varighed: Et semester – et halvt år.

Kystskipperuddannelsen kan anses for at være en grunduddannelse i navigation, som er en forudsætning for at læse videre til sætteskipper eller skibsfører. Med kystskipperuddannelsen og efterfølgende sejladserfaring som styrmand opnår du mulighed for at blive fører af mindre erhvervsskibe på op til 500 BT (bruttoton) i kystnær fart. Jobbet omfatter f.eks. sejlads som styrmand eller fører i mindre færger, offshore-fartøjer, crewbåde, havnebusser eller passagersejlads med turister på sejlskibe og lignende.

Fører af skibe op til 500 BT

Med kystskippereksamen får du bevis som styrmand af 4. grad, og kan sejle som styrmand i skibe op til 500 BT. Efter et års tjeneste som styrmand, kan du opnå sønæringsbevis som kystskipper, der giver ret til at føre skibe på op til 500 BT i kystfart.

Muligheder for at læse videre

Du har mulighed for at læse videre på vores øvrige navigatøruddannelser straks efter kystskippereksamen, eller efter at du har sejlet i de mindre erhvervsfartøjer et stykke tid. Det forudsætter dog, at du lever op til de øvrige adgangskrav for de længere uddannelser.

Sådan er uddannelsen opbygget:

  • Kystskipperuddannelse består af 1. semester (½ år)

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt