Sætteskipperuddannelsen på Marstal Navigationsskole

Varighed: 3 semestre – halvandet år.

Sætteskipperuddannelsen er en uddannelse, hvor du får de nødvendige kvalifikationer og ledelsesværktøjer til at stå med det øverste ansvar for driften af de mindre handels- og passagerskibe, herunder færger, coastere, uddybningsfartøjer eller offshore-fartøjer såsom forsynings- og vagtskibe til boreplatforme til søs.

Fører op til 3000 BT

Med sætteskippereksamen og tilstrækkelig sejltid får du bevis som styrmand af 3. grad, og kan sejle som styrmand i alle størrelser skibe (som overstyrmand dog kun op til 3000 BT). Efter to års tjeneste som styrmand, kan du få sønæringsbevis som sætteskipper, der giver ret til at føre skibe på op til 3000 BT i fart på alle have.

Sådan er uddannelsen opbygget:

  • Du starter med en kystskipperuddannelse (½ år).
  • Derefter tilmelder du dig skibsføreruddannelsen.
  • Efter to semestre på skibsføreruddannelsen er du færdig med de moduler, som kræves for at kunne tage sætteskippereksamen. Dvs. sætteskipperuddannelsen består af tre semestre (1½ år).
  • Herefter har du mulighed for at læse direkte videre på skibsføreruddannelsen, også selvom om du vælger at tage sætteskippereksamen efter andet semester på skibsføreruddannelsen.
  • Vælger du at tage ud at sejle i nogle år, er dette ikke en hindring for at vende tilbage og færdiggøre de to sidste semestre og dermed opnå et eksamensbevis som skibsfører.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt