Varighed: 5 semestre – to et halvt år.

Med skibsføreruddannelsen og efterfølgende sejladserfaring som styrmand opnår du mulighed for at blive skibsfører af alle størrelser skibe både i Danmark og World Wide.

Du får en lederuddannelse

Skibsføreruddannelsen er også en lederuddannelse, hvor du får de nødvendige kvalifikationer og ledelsesredskaber til at stå med det øverste ansvar for skibets drift. Det gælder både for sejladsen, som havneoperationer, besætningsledelse, sikkerhedsprocedurer, skibsregnskaber og ladningspapirer og for kommunikation med rederi, kunder og myndigheder.

Uddannelse med mange muligheder

Arbejdet som skibsfører er udfordrende og varieret, idet du med skibsføreruddannelsen får adgang til at sejle som styrmand og senere som skibsfører på alle skibstyper og skibsstørrelser, kystnært såvel som på de store oceaner. Udmønstringsperioder varierer fra dagsjob til 3-4 måneder ombord ad gangen, og med cirka ligeså lange ferier bagefter.

Du får hele verden som arbejdsplads

De fleste af vores studerende får job i danske skibe, der sejler over hele verden, men uddannelsen kvalificerer også til sejlads i udenlandske skibe eller som lods. Mange skibsførere arbejder senere også i offshore-branchen på boreplatforme eller med andre typer installationer til søs f.eks. opsætning af vindmøller.

Kan også føre til karriere i land

Som skibsfører behøver du ikke nødvendigvis at sejle til søs resten af livet, der er gode muligheder for – efter et antal år til søs – at få beskæftigelse inden for ”Det blå Danmark”. Mange skibsførere får job på rederier, hos myndigheder, på maritime skoler eller i den maritime industri på land (værfter, servicefirmaer, udstyrsfabrikker). Dermed er skibsføreruddannelsen en vigtig livsnerve for hele det maritime Danmark.

Se her, hvilke stillinger, uddannelsen giver ret til

Med skibsførereksamen får du bevis som styrmand af 2. grad og kan sejle som styrmand i alle størrelser skibe. Efter et års tjeneste som styrmand kan du opnå sønæringsbevis som styrmand af 1. grad. Det giver ret til at sejle som overstyrmand i alle størrelser skibe. Efter yderligere sejltid kan du opnå sønæringsbevis som skibsfører, der giver ret til at føre alle skibe i alle områder.

Sådan er uddannelsen opbygget:

  • Du starter med at tage en kystskipperuddannelse (½ år).
  • Herefter læser du videre til skibsfører, denne uddannelse består af fire semestre og varer to år. Undervejs er det dog muligt at stoppe efter sætteskipperdelen, det er efter 3 semestre – 1½ år.
  • Har du allerede en kystskipperuddannelse, og har du sejlet nogle år, starter du direkte i 1. semester på skibsføreruddannelsen. Dermed varer den 4 semestre (2 år).
  • Har du en sætteskipperuddannelse, og har du sejlet nogle år, får du merit og kan starte direkte på 3. semester af skibsføreruddannelsen. Efter kun et år er du skibsfører.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt