Ansøgning om optagelse på Sætteskipperuddannelsen

Semester og årstal for ønsket uddannelsesstart (skal udfyldes)
Semester: JanuarAugust     -     Årstal:

Dit fulde navn (* Skal udfyldes)

Adresse *

Postnr. / By *

CPR. Nr. * ( Skal udfyldes af danske statsborgere, ellers kryds af nedenfor )

Ikke dansk statsborger?

Telefon nr. *

Email *

Nødvendig dokumentation mv. der vedhæftes, uddannelsesbog skal medbringes ved opstart (Det er ansøgers ansvar at sejltid er som krævet og at der medbringes original dokumentation ved uddannelsens start).

Hent følgende 2 dokumenter og udfyld omhyggeligt før de vedhæftes ansøgningen nedenfor inden indsendelse:
Indmeldelsesskema (PDF Formular)
Fartstidsskema (Excel)

Upload udfyldt Indmeldelsesskema (PDF formular)

Upload Fartstidsskema (Excel dokument)

Upload Skibsassistentbevis

Upload Sundhedsattest

Upload Vagtholdsbevis

Upload Sejltid