Ansøgning om optagelse på Skibsføreruddannelsen

Semester og årstal for ønsket uddannelsesstart (skal udfyldes)
Semester: JanuarAugust     -     Årstal:

Dit fulde navn (* Skal udfyldes)

Adresse *

Postnr. / By *

CPR. Nr. * ( Skal udfyldes af danske statsborgere, ellers kryds af nedenfor )

Ikke dansk statsborger?

Telefon nr. *

Email *

Nødvendig dokumentation mv. der vedhæftes, uddannelsesbog medbringes dog kun ved opstart (Det er ansøgers ansvar at sejltid er som krævet og at der medbringes original dokumentation ved uddannelsens start).

Hent følgende 2 dokumenter og udfyld omhyggeligt før de vedhæftes ansøgningen nedenfor inden indsendelse:
Indmeldelsesskema (PDF Formular)
Fartstidsskema (Excel)

Upload udfyldt Indmeldelsesskema (PDF formular)

Upload Fartstidsskema (Excel dokument)

Upload Sønæringsbevis

Upload Eksamensbevis Sætteskipper/Juniorofficer

Upload Sundhedsattest