Økonomi.

Alle uddannelser er SU-berettiget undtaget Styrmandsuddannelsen, der er SVU-berettiget.

Når der før eller under uddannelsen optjenes sejltid, sker det på lønvilkår som skibsassistent eller officersaspirant.

Uddannelsens opbygning i 4 trin giver mulighed, for at optjene ekstra sejltid/løn ombord i handelsskibe i studiepauser eller ferier.

På navigatøruddannelsens 4. og 5. semester er det muligt med tidligere erhvervede sønæringsbeviser som kystskipper, styrmand eller sætteskipper at sejle og læse samtidig med fuld hyre, dog skal man påregne en forlængelse af studietiden afhængigt af skibets beskæftigelse og udmønstringsperioder.