Styrmandsuddannelsen

Det er ikke længere muligt at søge optagelse på Styrmandsuddannelsen, da uddannelsen er nedlagt af Styrelsen for Videregående Uddannelser.