Om Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole er en selvejende institution under Uddannelses- og forskningsministeriet.

Skolen ledes af en bestyrelse, som varetager de overordnede præmisser, den daglige ledelse varetages af rektor. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges/udpeges hvert 4. år.

I den daglige ledelse indgår yderligere en prorektor og afdelingsledere som varetager skolens øvrige afdelinger.

Skolens formål er at gennemføre undervisning inde for godkendte søfartsuddannelser i overensstemmelse med gældende lovgivning og regelsæt.

Der udbydes endvidere undervisning og kursusaktivitet der er underlagt til enhver tid gældende regler fra Søfartsstyrelsen. Desuden udbyder skolen konsulent- og udviklingsvirksomhed inden for maritime og beslægtede områder.

Herudover tilbyder vi HF-søfart i samarbejde med VUC Fyn. HF-søfart er en ungdomsuddannelse, der kombinerer den grundlæggende søfartsskole med en fuld HF-uddannelse.

Skolens virke er til en hver tid i overensstemmelse med Uddannelses- og forskningsministeriet samt Søfartsstyrelsens regel sætning for området Skolen bliver løbende kvalitets auditeret af overordnede myndigheder.

Det sker

  • Kyst + SKF 1 asp - Enav/radar-ARPA 2
    6. december 2019 - varighed: 5 dage
  • SKF 1 asp - eksamen
    11. december 2019 - varighed: 1 uge
  • Dimission navigatører kl. 11:00
    19. december 2019 - varighed: 24 timer