Bestyrelsen for Marstal Navigationsskole.

Marstal Navigationsskole er en selvejende institution med følgende bestyrelse:

Jan Lybecker Steffensen

Jan Lybecker Steffensen

Bestyrelsesformand

Chief Operating Officer, Viking Supply Ships A/S
Telefon: 4177 8383

Karsten Landro

Karsten Landro

Næstformand

Telefon: 3058 3319

Boye Kromann

Boye Kromann

Bestyrelsesmedlem

Befragter, Hermann C. Boye & Co.
Telefon: 4034 1348

Søren Staun

Søren Staun

Bestyrelsesmedlem

Marine Control Manager - Maersk Oil
Telefon: 4058 6991

Ole Wej Petersen

Ole Wej Petersen

Bestyrelsesmedlem

Borgmester Ærø Kommune
Telefon: 2334 2416

Jan Møller Jensen

Jan Møller Jensen

Medarbejderrepræsentant

Navigationsskolelærer
Telefon: 6258 1550

Kristian Ole Jacobsen

Kristian Ole Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

CEO Esvagt
Telefon:

Det sker

  • Start alle nyankomne elever kl. 11.00 i kantinen
    6. august 2018 - varighed: 24 timer
  • Alle navigatører kl. 09.00 i kantinen, rektor byder velkommen. Skemastart kl. 09.50.
    7. august 2018 - varighed: 24 timer
  • Aspiranter - optagelsesprøve
    8. august 2018 - varighed: 24 timer