Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne kræver at skolen oplyser om:

 

1. Skolens aktuelle udbud af uddannelser og fagudbud – ses her på skolens hjemmeside
2. Læseplaner. Se uddannelsesplaner på Søfartsstyrelsens hjemmeside http://www.sofartsstyrelsen.dk/uddannelse
3. Skolens værdigrundlag. “Det er Marstal Navigationsskoles kvalitetsmålsætning at udbyde nautiske uddannelser samt kurser til erhvervet og hertil knyttede virksomheder, som mindst er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kvalitetskrav.”
4. Skolens karaktergivning.
5. Gennemførte evalueringer – se kvalitetsindeks og auditrapporter på Søfartsstyrelsens hjemmeside: Kvalitetsstyring og evaluering
Marstal Navigationsskole gør en ekstra indsats for at tilbyde moderne og effektive uddannelser. 

De normale undervisningstimer er primært lagt om formiddagen, imedens eftermiddagene er sat af til projektarbejder, spændende kurser og ekstra timer i fag hvor studernde og/eller lærer finder det nødvendigt.

Vi tilbyder desuden lektiehjælp uden for skoletid og alle studerende kan få nøgle til skolen, så faciliteterne kan benyttes på et hvilket som helst tidspunkt.

Det sker

  • Kyst - eksamen
    25. november 2019 - varighed: 1 uge
  • SKF 1 - eksamen GOC
    2. december 2019 - varighed: 24 timer
  • SKF 2 + 3 + 3 - eksamen
    2. december 2019 - varighed: 2 uger